Wydarzenia
 
School of Film Agents (SOFA)

Spotkania w ramach SOFA odbywają się w języku angielskim.

15 sierpnia we Wrocławiu (Europejskiej Stolicy Kultury 2016) rozpocznie się druga edycja School of Film Agents (SOFA) - międzynarodowych warsztatów dla branży filmowej w całej Europie. SOFA to program szkoleniowy wspierający młodych profesjonalistów w rozwoju projektów kinowo-filmowych.

Po raz drugi SOFA zaprasza na warsztaty „agentów filmowych” z Europy Środkowej i Wschodniej, Niemiec, Azji Środkowej, Republik Bałtyckich oraz (po raz pierwszy) z Grecji, którzy pracować będą nad projektami rozwoju lokalnej kultury filmowej w swoich regionach.

Jednym z elementów tegorocznej edycji School of Film Agents (SOFA) będą PUBLICZNE DEBATY:

1. WIZJE EUROPY

19 sierpnia, godz. 19.00 – 20.00

Kino Nowe Horyzonty, sala nr 4, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21, Wrocław

Aleksandra Leszczyńska | Creative Europe Desk Polska

Roberto Olla | Eurimages, Dyrektor Wykonawczy

Dragoslav Zachariev | EuroVoD, Sekretarz Generalny

SOFA ma zaszczyt gościć trójkę czołowych ekspertów z najważniejszych ogólnoeuropejskich instytucji wspierających europejskie kino na każdym z etapów. Dowiedz się więcej o ogólnoeuropejskiej fundacji Eurimages (Strasbourg), Unijnym programie medialnym Creative Europe z Brukseli oraz o mającej swoją siedzibę w Paryżu, europejskiej platformie EuroVoD! Tutaj nauczysz się jak skutecznie rozwijać, finansować i dystrybuować europejskie filmowe projekty.

 

2.  SAM PRZEMIERZ EUROPĘ

21 sierpnia, godz. 19.00 – 20.00

Kino Nowe Horyzonty, sala nr 4, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21, Wroclaw

Radosław Drabik | Producent, przedsiębiorca

Jakob Ráček | Goethe-Institut w Pradze, szef Programu Kulturalnego 

Kristina Trapp | EAVE, Dyrektorka Naczelna 

Joanna Wendorff-Østergaard | Polski Instytut Sztuki Filmowej, Pełnomocniczka Dyrektora ds. współpracy instytucjonalnej z zagranicą

Dzięki panelowi z udziałem najważniejszych ekspertów ze znaczących instytucji ogólnoeuropejskich, krajowych oraz instytutów wspierających europejskie kino już nigdy nie zagubisz się na europejskim rynku filmowym. Dowiedz się więcej o ogólnoeuropejskim programie szkoleniowym EAVE (odnoszącym sukcesy, a także służącym jako wzorzec dla programu SOFA), o najbardziej aktywnej instytucji finansującej polską kinematografię oraz o prowadzącym globalną działalność Goethe-Institut. Polski przedsiębiorca Radosław Drabik wprowadzi w tajniki polskiego przemysłu filmowego.

 

OTWARTE PROJEKCJE DLA PUBLICZNOŚCI

19 sierpnia, godz. 20.00 - 22.00

21 sierpnia, godz. 20.00 - 22.00

Kino Nowe Horyzonty, sala nr 4, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21, Wroclaw

Uczestnicy SOFA zaprezentują siebie, swoje kraje oraz rodzimą kinematografię. Jakie filmy miały znaczący wpływ na ich życie, na kraje, z których pochodzą, a jakie przeszły do historii ich rodzimej kinematografii?

W tegorocznej edycji SOFA udział wezmą:

Anna Bielak, Polska: »AUR! Magazine – awesome / unique / radical!« – założenie wyjątkowego magazynu filmowego dla polskich entuzjastów filmu.

Dániel Deák, Węgry: »Festivalised« – internetowy przewodnik po festiwalach filmowych, który pomaga filmowcom dopasować optymalny festiwal dla ich realizacji.

Kestutis Drazdauskas, Litwa: »FRONT – Film Republic of Networked Theaters« – litewska sieć kina cyfrowego.

Cristian Hordila, Rumunia: »Cluj City Film Fund« – miejska fundacja filmowa Kluż, która zamierza torować drogę dla produkcji filmowej w regionie.

Marija Stojanovic, Serbia: »What I Watch – Programme for Audience Development and Stimulation of Critical Approach in the Field of Audio Visual Culture and Arts« –szkolna edukacja filmowa w Serbii.

Angeliki Vergou, Grecja: »Octapus – A delicious new way to watch Greek films« – platforma VoD dla greckich filmów.

Jakub Viktorín, Słowacja: »DDS – Digital Database of Slovakia: Your Personal Online Library of Everything Slovakia can Provide« – internetowa baza danych związana z kulturą filmową Słowacji.

Jonas Weydemann, Niemcy: »Directors Collection« – platforma b2b - łącząca producentów i dystrybutorów filmowych z kinami w Europie, zapewniająca dostęp do transparentnego systemu dla posiadaczy licencji.

 

Do 24 sierpnia we Wrocławiu nad ósemką „agentów filmowych” czuwać będą profesjonalni eksperci: 

TUTORZY

Oliver Baumgarten | Kolonia | Filmplus
Sibylle Kurz | Frankfurt nad Menem | Pitching Expert 

Ewa Puszczynska | Łódź | Opus Film

Renaud Redien-Collot | Paryż | Novancia Business School

 

EKSPERCI

Fatima Djoumer | Paryż | Europa Cinemas 

Roman Gutek | Warszawa | Gutek Film

Dana Linssen | Amsterdam | De Filmkrant 

Roberto Olla | Strasburg | Eurimages 

Miroslav Mogorovic | Belgrad | Art & Popcorn 

Teija Raninen | Turku | West Finland Film Commission 

Peter Rommel | Berlin | Rommel Film

Katriel Schory | Tel Aviv | Israel Film Fund 

Gudrun Sommer | Duisburg | doxs! documentaries for children and youth

Dragoslav Zachariev | Paryż | EuroVoD

School of Film Agents (SOFA) jest wspólnym projektem realizowanym przez Filmplus UG (Kolonia) i Fundację Filmplus (Warszawa) we współpracy z Miastem Wrocław i Polskim Instytutem Sztuki Filmowej. Projekt jest finansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Film- und Medienstiftung NRW, Creative Europe Desk Polska, Fundację Alfred Toepfer oraz EAVE – European Audiovisual Entrepreneurs. Wspierany jest przez Instytut Adama Mickiewicza, we współpracy z Goethe-Institut w Polsce (Kraków), w Serbii, na Węgrzech, na Słowacji, w Rumunii, na Litwie i z główną centralą w Niemczech oraz przez Polską Komisję Filmową i Wrocławską Komisję Filmową.

Kino Nowe Horyzonty we Wrocławiu jest współorganizatorem projektu. 

www.joinsofa.org


The Europe-wide, one of a kind workshop program SOFA (School of Film Agents) will take place in the Polish city of Wroclaw (European Capital of Culture 2016) from August 15th till August, 2014. The SOFA supports international film professionals and mediators in the realization of film cultural projects.

The second edition of SOFA’s workshop-initiative will invite young „film agents“from Central and Eastern Europe, Germany, Central Asia, the Baltic Republics and, for the first time, Greece to work together with experts on their projects with the goal of further developing the regional film culture and industries in their respective countries. 

PUBLIC DEBATES are one of the 2014 SOFA edition essentials:

 

VISIONS OF EUROPE
August 19th, 7 – 8pm

@ New Horizons Cinema, screening room No. 4, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21, Wrocław

Aleksandra Leszczyńska | Creative Europe Desk Poland

Roberto Olla | Eurimages, Executive Director

 Dragoslav Zachariev | EuroVoD, Secretary-General

SOFA is very happy to welcome three leading experts from the most important pan-European programmes/institutions supporting European cinema in all their different stages. Come and find out more about the pan-European fun- ding Eurimages (Strasbourg), the EU Media programme „Creative Europe” in Brussels and about the Paris-based European networking platform EuroVoD! Here you will learn how to successfully develop, finance and distribute your European film stories.

MAKE YOUR WAY THROUGH EUROPE

August 21th, 7 – 8pm
@ New Horizons Cinema, screening room No. 4, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21, Wrocław

Radosław Drabik | Producer, Entrepreneur

Jakob Rácek | Goethe-Institut Prague, Head of Cultural Programme

Kristina Trapp | EAVE, Chief Executive

Joanna Wendorff-Østergaard | Polish Film Institute, International Institutional Relations

Be never lost in Europe again with this panel of leading experts from important pan-European institutions as well as from national cultural institutes and funding bodies, working and supporting European cinema in all its different stages. Find out more about the pan-European training programme EAVE (which had made success stories and served as kind of a role-model for SOFA), the most active funding body for film in Poland and the globally active Goethe-Institut. Polish entrepreneur Radosław Drabik will provide further inside into the Polish film scene.

 

PUBLIC PARTICIPANT SCREENINGS

August 19th, 8 – 10pm 

August 21th, 8 – 10pm 

@ New Horizons Cinema, screening room No. 4, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21, Wrocław

 

SOFA participants introduce themselves, their countries and cinematography: Which films had a strong impact on their biographies, provoked their countries, went down in history?

The following eight participants of the second edition (SOFA 2014) are:

Anna Bielak, Poland: AUR! Magazine – »Awesome / Unique / Radical!«. The high-quality  cinema magazine in print for Poland.

Dániel Deák, Hungary: »Festivalised -  Community Platform for Film Festival Guests«. A film festival advisory system which helps filmmakers to find the right festivals for their particular projects.

Kestutis Drazdauskas, Lithuania: »FRONT – Film Republic of Networked Theaters«. A cinema digitialization network for Lithuania.

Cristian Hordila, Romania: »Cluj City Film Fund«. A film fund with which Cluj-Napoca intends to re-open its doors to the film world, re-creating a film production centre around the city.

Marija Stojanovic, Serbia: »What I See - Program for Audience Development and Stimulation of Critical Approach in the Field of Audio-Visual Culture and Arts«. What we see is what we are: an educational film project for Serbia. 

Angeliki Vergou, Greece: »Octapus - A delicious new way to watch Greek films«. A VoD-Platform for Greek films.

Jakub Viktorín, Slovakia: »DDS – Digital Database of Slovakia: Your Personal Online Library of All Film Content Slovakia can Provide«. An internet-based database revolving around the film culture of Slovakia.

Jonas Weydemann, Germany: »Directors Collection«. A b2b platform connecting producers/worldsales directly with national cinemas around Europe, providing a transparent system for licensor and licensee. 

From August 15th – 24th, 2014 the eight participants will work intensively on their projects with internationally experienced experts and mentors.

They will be supported by:

 

TUTORS

Oliver Baumgarten | Cologne | Filmplus
Sibylle Kurz | 
Frankfurt am Main |Pitching Expert 

Ewa Puszczynska | Łódź | Opus Film
Renaud Redien-Collot | 
Paris | Novancia Business School

 SOFA GUEST EXPERTS

Fatima Djoumer | Paris | Europa Cinemas 

Roman Gutek | Warsaw | Gutek Film

Dana Linssen | Amsterdam | De Filmkrant 

Roberto Olla | Strasbourg | Eurimages 

Miroslav Mogorović | Belgrade | Art & Popcorn 

Teija Raninen | Turku | West Finland Film Commission 

Peter Rommel | Berlin | Rommel Film
Katriel Schory | 
Tel Aviv | Israel Film Fund 

Gudrun Sommer | Duisburg | doxs! documentaries for children and youth
Dragoslav Zachariev | 
Paris | EuroVoD

 

SOFA – School of Film Agents is a joint project of the Filmplus UG (Cologne) and the Fundacja Filmplus (Warsaw) together with the city of Wroclaw (Breslau) and the Polish Film Institute, funded by the Foundation for Polish-German Cooperation, the Federal Foreign Office, the International Visegrad Fund, the Film- und Medienstiftung NRW, the Creative Europe Desk Poland, the Alfred Toepfer Foundation and EAVE – European Audiovisual Entrepreneurs and supported by the Adam Mickiewicz Institute, in collaboration with the Goethe-Institut of Poland (Krakow), Serbia, Hungary, Slovakia, Romania, Lithuania and its Head Office in Germany, and with the support of the Film Commission Poland and the Wroclaw Film Commission.

New Horizons Cinema in Wrocław is co-organizer of the project.

www.joinsofa.org

1917 
Sam Mendes, USA 2020
Boże Ciało 
Jan Komasa, Polska 2019
Deerskin 
Quentin Dupieux, Francja 2019
Gorący temat 
Jay Roach, Kanada, USA 2019
Jojo Rabbit 
Taika Waititi, USA, Niemcy 2019
Judy 
Rupert Goold, Wielka Brytania 2019
Kraina miodu 
Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov, Macedonia 2019
Marona - psia opowieść (napisy) 
Anca Damian, Rumunia, Francja, Belgia 2019
Mayday 
Sam Akina, Polska 2019
Na noże 
Rian Johnson, USA 2019
Oficer i szpieg 
Roman Polański, Francja, Włochy 2019
Parasite 
Bong Joon-ho, Korea Południowa 2019
Psy 3. W imię zasad 
Władysław Pasikowski, Polska 2020
Sokół z masłem orzechowym 
Tyler Nilson, Michael Schwartz, USA 2019
Tajni i fajni 
Nick Bruno, USA 2019
Tam gdzieś musi być niebo 
Elia Suleiman, Francja, Katar, Niemcy, Kanada, Turcja, Palestyna 2019
The Lighthouse 
Robert Eggers, USA, Kanada 2019
Baranek Shaun Film. Farmageddon 
Will Becher, Richard Phelan, Francja, USA, Wielka Brytania 2019
Basia 3 
Marcin Wasilewski, Łukasz Kacprowicz, Robert Jaszczurowski, Polska 2019
Dwóch papieży 
Fernando Meirelles, Wielka Brytania, Włochy, Argentyna, USA 2019
Joker 
Todd Phillips, USA 2019
Kraina lodu 2 
Jennifer Lee, Chris Buck, USA 2019
Marona - psia opowieść (lektor) 
Anca Damian, Rumunia, Francja, Belgia 2019
rezerwacje telefoniczne

(+48) 532 726 581

tłumaczenia
dopisz się do newslettera
Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21, 50-077 Wrocław, kino@kinonh.pl
© Stowarzyszenie Nowe Horyzonty  • Regulamin serwisu  •  realizacja: Pracownia Pakamera + Multiversal
Kino uprzedza o możliwości dokonywania koniecznych zmian w programie.