Akademie
 

The Kid, reż. Charlie ChaplinThe Kid, reż. Charlie Chaplin
Zagadnienia egzaminacyjne, semestr II

Egzamin kończący 2 semestr Akademii Filmowej odbędzie się we wtorek 11 czerwca 2013 roku o godz. 17.00 w sali nr 9 Kina Nowe Horyzonty. Będzie to zamknięty test wyboru. Prosimy o punktualne przybycie.

Twórczość Ericha von Stroheima

- początki reżysera w przemyśle hollywoodzkim

- budowanie wizerunku (ekranowy europejski arystokrata, wojskowy z monoklem w oku) i kształtowanie się stylu (pozaekranowy perfekcjonista i furiat, maniakalnie dbający o szczegóły i ogarnięty obsesją realizmu wizjoner)

- miejsce autora w amerykańskim systemie produkcyjnym - kłopoty z wytwórniami (terminy, finanse, metraż), stopniowa utrata kontroli nad filmami i odrzucenie przez Hollywood

- Szalone żony (1922) i Chciwość (1924) - metoda twórcza reżysera (szczególnie: źródła i inspiracje, praca z aktorami, ulubione rozwiązania narracyjne i inscenizacyjne, symbolika, selekcja i montaż kolosalnego materiału zdjęciowego)

- Erich von Stroheim jako aktor i jego najsłynniejsze filmowe role u Jeana Renoira i Billy'ego Wildera.

Charles Chaplin i burleska filozoficzna

- pojęcie burleski (rola burleski w rozwoju języka filmu - od kina atrakcji do kina narracji; burleska jako krzywe zwierciadło kultury; komizm burleski; burleska w kontekście sztuki filmowej, ewolucja burleski i jej mistrzowie)

- Charles Chaplin: człowiek, filmowiec, ikona (rys biograficzny, recepcja jego twórczości)

- burleska filozoficzna Chaplina (między komedią a tragedią; Chaplin jako twórca zaangażowany)

- Chaplin na planie filmowym (United Artists i dążenie do artystycznej niezależności, praca na planie, organizacja produkcji; kulisy powstawania Brzdąca (1921) i Gorączki złota (1925).

Twórczość Carla Theodora Dreyera

- twórczość reżysera w okresie kina niemego

- produkcyjne i artystyczne konteksty drogi twórczej Dreyera jako pogrobowca duńskiej szkoły kina niemego, zmuszonego do realizacji swoich filmów w innych krajach (Szwecja, Norwegia, Niemcy, Francja)

- dramatyczna biografia reżysera

- tematyka, poetyka i stylistyka niemych filmów i jego teoretyczne poglądy na temat realzimu psychologicznego i metafizycznego na przykładzie filmów: Będziesz szanował żonę swoją (1925) i Męczeństwo Joanny d`Arc (1928).

René Clair i Abel Gance

- René Clair: rys biograficzny; najważniejsze utwory powstałe w okresie kina niemego; stosunek do awangardy i kina dźwiękowego; Słomkowy kapelusz (1927): geneza powstania filmu, elementy treściowe, środki formalne, dojrzałość w stosowaniu języka filmowego

- Abel Gance: rys biograficzny; najważniejsze utwory powstałe w okresie kina niemego; Napoleon (1927): fascynacja reżysera postacią Napoleona, rekonstrukcje i dystrybucja filmu, nowatorski zabieg poliwizji i wpływ tego wynalazku na późniejsze innowacje w technice filmowej, stosunek innych twórców i krytyków do filmu.

Rosja po rewolucji: klasycy

- rosyjskie kino przed rewolucją (różnorodność powstających filmów - dokumentalne, naukowe oraz produkcje fabularne, które poza historycznymi wątkami sięgały również po literaturę, czy inspiracje teatrem i filozofią)

- rewolucja i okres przejściowy (słynny slogan, przypisywany Leninowi, określający "kino jako najważniejszą ze sztuk" wskazujący na służalczą wobec polityki rolę sztuki i dostrzeżony w niej potencjał agitacyjny; Proletkult (zrzeszający pisarzy, plastyków, reżyserów teatralnych) i powiązani z nim twórcy (przede wszystkim Wsiewołod Meyerhold)

- radziecka szkoła montażu: Lew Kuleszow, Siergiej Eisenstein i Wsiewołod Pudowkin - klasycy i reformatorzy ("efekt Kuleszowa" i semantyka kadru, montaż pionowy, montaż atrakcji, montaż intelektualny)

- Pancernik Potiomkin (1925) i Matka (1926): okoliczności powstania obrazów, znaczenie ideologiczne, konstrukcja filmów, metafory i symbole, rodzaje montażu

- Ziemia (1930): mityczny dyskurs powiązany z tematyką ludową (która nie znajdowała się w centrum zainteresowań awangardzistów); stylistyczna wyrazistość.

Rosja: inne spojrzenie

- twórczość Borysa Barneta: aktor i współpracownik Lwa Kuleszowa; debiut reżyserski w 1926 -Miss Mend będący realizacją (postulowanych przez Kuleszowa) założeń amerykańskiego kina rozrywkowego; kameralne komediowe historie na przykładzie Dziewczynki z pudełkiem (1927)

- twórczość Abrama Rooma: kilka krótkich filmów agitacyjnych, 2 filmy polityczne; od początku twórczości skłonność do metody realistycznej, wprowadzającej do ideologicznej tematyki element psychologiczny i przygodowy

- Miłość we troje (1928)jako przykład pokazania na ekranie rzeczywistości sowieckiej Rosji za pomocą obyczajowości, mody i zwyczajów - film miał ilustrować obyczajowe przemiany w młodym państwie sowieckim, w którym problem organizacji życia rodzinnego był jednym z centralnych w komunistyczno-utopijnym projekcie ("Kodeks praw o małżeństwie, rodzinie i opiece" wprowadzony w 1926).

Między awangardą a propagandą

- Człowiek z kamerą (1929) i Sól Swanecji (1930) jako dwa oblicza propagandy w paradygmacie radzieckiej oraz europejskiej awangardy filmowej

- "miejski" film Wiertowa jako przykład autotelizmu na styku futuryzmu, konstruktywizmu i filmu absolutnego oraz w sąsiedztwie innych filmów "miejskich epoki" (zwłaszcza Berlina. Symfonii wielkiego miasta Waltera Ruttmanna (1927); widzialność jako kategoria poznawcza rzeczywistości (idea kino-oka)

- rejestracja i kreacja - Człowiek z kamerą jako przykład filmu "bazodanowego" (Lev Manovich), antycypującego sztukę nowych mediów

- propagandowa tkanka Soli Swanecji - od studium etnograficznego do agitki: inscenizacja i malarskość jako dominanty stylistyczne; rola narratora - emisariusza "nowego" (instrumentalizacja tradycji jako zacofania cywilizacyjnego).

Europejscy emigranci w USA, cz. I

- wyjazdy twórców europejskich do Hollywood (nazwiska reżyserów i aktorów, powody emigracji)

- Friedrich Wilhelm Murnau: europejskie dokonania reżysera (ze szczególnym uwzględnieniem Portiera z hotelu Atlantic (1924); pobytw USA - zaproszenie reżysera przez wytwórnię Fox Film Coropration, bardzo korzystny kontrakt, 4 filmy zrealizowane w Hollywood

- Wschód słońca (1927): 3 Oscary w 1929 (pierwszy rok, w którym Akademia przyznała nagrody); elementy ekspresjonistyczne w filmie; oryginał literacki; filmowe miasto i wieś; praca Rochusa Gliese; płynność i przejrzystość narracji; głębia ostrości w filmie; zdjęcia K. Strussa i Ch. Roshera; gra światła i cienia; perfekcjonizm realizacji; humor i gagi w filmie

- Victor Sjöström: najważniejsze filmy zrealizowane w Szwecji, kariera w USA (zaproszenie reżysera przez Metro Goldwyn Mayer, rola Lillian Gish w rozwoju amerykańskiej kariery Victora Sjöströma, najważniejsze filmy zrealizowane w Hollywood)

- Wicher (1928): pierwowzór literacki; wiarygodny autentyzm warunków realizacji filmu; asocjacja symboliki seksualnej z żywiołem; maskulinizacja natury; funkcjonalny dobór rekwizytów i detali.

Europejscy emigranci w USA, cz. II

- Paul Leni: charakterystyka stylu, określenie miejsca reżysera w kinematografii weimarskiej: kammerspiel - Schody kuchenne (1921), ekspresjonizm - Gabinet figur woskowych (1924), próby twórczości awangardowej; twórczość na emigracji - zaproszenie reżysera przez wytwórnię Universal; autorska koncepcja horroru - Kot i kanarek (1927); adaptacja literatury - Człowiek śmiechu (1928) - film nakręcony na podstawie książki Viktora Hugo (rola Conrada Veidta, który wcześniej zagrał m. in. postać demonicznego somnambulika Cezara w Gabinecie doktora Caligari (1920)

- Ostrzegam! (1929): podsumowanie wcześniejszych doświadczeń filmowca, przenikanie stylów, zmierzch kina niemego, trzy wersje filmu; przedwczesna śmierć Paula Leniego zbiegająca się z odejściem F.W. Murnaua i końcem epoki kina niemego

- Mauritz Stiller: wcześniejsze dokonania reżysera; promocja Grety Garbo; zaproszenie do Hollywood przez MGM; niezrealizowane filmy w Hollywood, porażki, rozstanie z Gretą Garbo;

- Hotel Imperial (1927): ciągłość czy zerwanie z poetyką wczesniejszych filmów? Rola Poli Negri; Pola Negri - fakty i mity z życia aktorki, współpraca na planie filmu Stillera, przełom dźwiękowy i koniec amerykańskiej kariery Negri.

Twórczość Kinga Vidora

- biograficzne tło działalności artystycznej jako reprezentatywny przykład kariery twórców docierających do kina w drugim dziesięcioleciu XX wieku, terminujących na planie pierwszych klasyków amerykańskiego kina między 1915 a 1920 rokiem i rozwijających karierę w latach dwudziestych XX wieku

- zaplecze organizacyjno-finansowe kina hollywoodzkiego lat dwudziestych XX wieku

- środki filmowego wyrazu i rozwój języka filmu w latach poprzedzających rewolucję dźwiękową

- Wielka parada (1925): jeden z najważniejszych melodramatów, a zarazem filmów wojennych z lat dwudziestych; postać producenta Irvinga Thalberga, promującego taśmowy system produkcji filmowej, rozwijającego system gwiazd, kładącego nacisk na rozmach inscenizacyjny, z czego MGM będzie słynne w następnych dekadach

- Dusze czarnych (1929): arcydzieło wczesnego kina dźwiękowego (kontrapunkt dźwiękowy, rola diegetycznej, pozakadrowej akustyki, tradycja minstreli i najważniejsze aspekty technologii rejestracji i odtwarzania dźwięku).

Twórczość Josefa von Sternberga

- rys biograficzny, emigracja, wczesna młodość

- artystyczny debiut, niełatwe początki kariery: Poszukiwacze zbawienia (1925) - bardzo ambitny debiut; nieudana współpraca z wytwórnią MGM; początek współpracy z wytwórnią Paramount

- Ludzie podziemia (1927): czy film ten zapowiada narodziny kina gangsterskiego? film gangsterski i jego cechy; wizualny majstersztyk; filmowe postacie, recepcja filmu

- Życie zaczyna się jutro (1928): film, w którym w pełni rozwinął się "malarski" geniusz reżysera; nierealistyczna, poetycka przestrzeń; scenografia, zdjęcia, plastyczne sceny; bajkowa historia i jej postacie - romantyczna historia miłosna, para aktorska dobrana na zasadzie kontrastu.

Gwiazdy kina niemego: Gloria Swanson i Rudolf Valentino

- Gloria Swanson: rys biograficzny (jej matka była Polką - Adelaide Klonoski), debiut w 1915 jako statystka w filmie Richarda Foresta, występy w komediach wytwórni Keystone, praca w Triangle Film Corporation (melodramaty); współpraca z Cecilem B. DeMille'em, który zrobił z niej gwiazdę, najważniejsze filmy DeMille'a, w których wystąpiła - ze szczególnym uwzględnieniem Kaprysów losu (inny tytuł: Kobieta i mężczyzna) z 1919 roku; współpraca z Allanem Dwanem (7 filmów); założenie własnej firmy Gloria Swanson Pictures; niedokończona Królowa Kelly w reżyserii Ericha von Stroheima; flmy dźwiękowe aktorki; wielki powrót w 1950 rolą w Bulwarze Zachodzącego Słońca Billy'ego Wildera (partneruje jej Erich von Stroheim); ikona mody, burzliwe życie osobiste.

- Rudolph Valentino: rys biograficzny (ur. we Włoszech jako Rodolfo Alfonzo Rafaelo Pierre Filibert Guglielmi di Valentina d'Antonquolla), od 1913 w Nowym Jorku - współpraca z różnymi studiami filmowymi początkowo jako statysta, od 1918 - w Hollywood; jedna z głównych ról w Czterech jeźdźcach Apokalipsy czyni go gwiazdą; kolejne role w Metro Pictures a następnie w Famous Players-Lasky Corporation - zwł. film Szejk (1921)utrwalający wizerunek Wielkiego Latynoskiego Kochanka i Krew na piasku (1922); legenda kina.

Błąd systemu 
Nora Fingscheidt, Niemcy 2019
Deerskin 
Quentin Dupieux, Francja 2019
Gorący temat 
Jay Roach, Kanada, USA 2019
Jojo Rabbit 
Taika Waititi, USA, Niemcy 2019
Kraina miodu 
Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov, Macedonia 2019
Kultowe NoHo: "Fight Club" 
Wydarzenia specjalne
David Fincher, Niemcy, USA 1999
Mistrzowie Kina: Thor: Ragnarok 
Mistrzowie Kina
Taika Waititi, USA 2017
Na noże 
Rian Johnson, USA 2019
Parasite 
Bong Joon-ho, Korea Południowa 2019
Proxima 
Alice Winocour, USA, Niemcy 2019
Psy 3. W imię zasad 
Władysław Pasikowski, Polska 2020
Richard Jewell 
Clint Eastwood, USA 2019
The Lighthouse 
Robert Eggers, USA, Kanada 2019
Dwóch papieży 
Fernando Meirelles, Wielka Brytania, Włochy, Argentyna, USA 2019
Judy 
Rupert Goold, Wielka Brytania 2019
Marona - psia opowieść (lektor) 
Anca Damian, Rumunia, Francja, Belgia 2019
Oficer i szpieg 
Roman Polański, Francja, Włochy 2019
Tam gdzieś musi być niebo 
Elia Suleiman, Francja, Katar, Niemcy, Kanada, Turcja, Palestyna 2019
rezerwacje telefoniczne

(+48) 532 726 581

tłumaczenia
dopisz się do newslettera
Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21, 50-077 Wrocław, kino@kinonh.pl
© Stowarzyszenie Nowe Horyzonty  • Regulamin serwisu  •  realizacja: Pracownia Pakamera + Multiversal
Kino uprzedza o możliwości dokonywania koniecznych zmian w programie.