repertuar

wczoraj
dzisiaj
jutro
PWŚCPSN
loading

dzisiaj

 
0
strona główna
33 sceny z życia, reż. Małgorzata Szumowska

Zagadnienia egzaminacyjne

Akademia Polskiego Filmu - sem. IV - 2020 

Filozoficzne kino Krzysztofa Kieślowskiego

 • filozoficzne i moralistyczne aspekty, tematy i motywy kina Krzysztofa Kieślowskiego, które pojawiły się już w jego twórczości dokumentalnej (Urząd, Refren, Prześwietlenie, Siedem kobiet w różnym wieku, Gadające głowy), które pełnego znaczenia nabrały w kinie fabularnym (Przypadek i Dekalog)

 • literackie i filmowe fascynacje reżysera w jego młodości (Dostojewski, Mann, Kafka i Camus oraz kino Ingmara Bergmana), wśród których szczególną rolę odgrywał światopogląd egzystencjalistyczny
 • podteksty autobiograficzne w filmach Kieślowskiego
 • sposób prowadzenia narracji w Przypadku - trzy warianty ludzkiego losu

Scienc fiction po polsku

 • polskie science fiction (tradycja polskiego kina gatunkowego i popularnego, przykłady polskich filmów sf, hollywoodzkie filmy sf i ich polska recepcja, polityczny wymiar sf)

 • kino Juliusza Machulskiego (apolityczność, gatunkowość, profesjonalizm, sukces Va Bank i Seksmisji)

 • Seksmisja: perfekcja gatunkowa i narracyjna, ambiwalencja ideologiczna (eskapizm, konserwatyzm, interpretacje feministyczne)

 • kino Piotra Szulkina (miejsce Szulkina pośród twórców kina moralnego niepokoju, apokaliptyczny kwartet: Golem, Wojna światów.., O-bi, O-ba.., Ga ga..; Wojna światów: inspiracje H. G. Wellsem i O. Wellesem, inspiracja wizualnym stylem ekspresjonizmu i filmu noir)

Przemoc dwu wojen: AusteriaDolina Issy

 • początki realizacji filmów, sieć inspiracji i problemy produkcyjne, założenia estetyczne i interpretacyjne obu filmów

 • rekonstrukcja utraconych światów przeszłości i wspomnień: zamieszkałej przez Żydów Galicji w 1914 roku i Litwy Kowieńskiej w latach dziesiątych i dwudziestych XX wieku

 • postać Tadeusza Konwickiego, który napisał do obu dzieł scenariusze, a jeden z filmów wyreżyserował

Dwa oblicza zagłady

 • obrazy filmowe o Januszu Korczaku (film A. Wajdy oraz L. Skrzydły)

 • filmy historyczne oparte na prozie wspomnieniowej (Kornblumenblau na podstawie książki Kazimierza Tymińskiego [więźnia obozu Auschwitz] Uspokoić senKorczak - scenariusz Agnieszki Holland w oparciu o wspomnienia samego Janusza Korczaka oraz jego znajomych)

 • dwa portrety ludzkich zachowań w epoce rozpadu wartości i odmienne obrazowania wojennej rzeczywistości

 • Kornblumenblau: kulisy powstania filmu, tłumaczenie oraz interpretacja tytułu

Ucieczka z PRL

 • Symboliczny początek kina transformacyjnego (scena otwierająca Kapitał, czyli jak zrobić pieniądze w Polsce F. Falka)

 • Czas zachwytu kapitalizmem w kinie polskim na początku lat 90 (Mów mi Rockefeller W. Szarka)
 • Ciemne strony PRL-u i ekranowe przeżycie "na nowo" Polski Ludowej: Ucieczka z kina "Wolność" - analiza symboliki filmu, najważniejsze tropy interpretacyjne i nawiązania intertekstualne (Purpurowa róża z Kairu W. Allena oraz Mistrz i Małgorzata M. Bułhakowa)

 • Wszystko co najważniejsze Roberta Glińskiego: poetyka autentyku i prawdziwe wspomnienia Pauliny "Oli" Watowej, realizacja filmu w autentycznych plenerach w Kazachstanie, recepcja filmu,

Koszty transformacji

 • Transformacyjne nurty i schematy:
 1. kino akumulacji (Biały K. Kieślowskiego)
 2. kino inteligenckiego niepokoju (Amok N. Korynckiej-Gruz, Egoiści M. Trelińskiego)
 3. kino wykluczenia (Wrony D. Kędzierzawskiej, Cześć, Tereska R. Glińskiego)
 4. kino dorastania do wzorców konsumpcji (komedie romantyczne)
 5. kino bandyckie (Psy W. Pasikowskiego)
 • Psy jako polski sen o kinie gatunkowym (hollywoodzki bohater, film policyjny i gangsterski, neo-noir); Psy i polityka transformacji: problem lustracji, rozliczenia z PRL, nowych elit politycznych, Franz Maurer jako "ostatni bohater kina moralnego niepokoju"; Psy jako film gangsterski (film gangsterski jako metafora walki o własność i pozycję społeczną w kształtującym się społeczeństwie klasowym lat 90.)

 • Wrony - dzieci jako metafora kosztów transformacji; estetyzacja biedy

Kino poetyckie

 • próba definicji kina poetyckiego (określenie ponadgatunkowe i ponadrodzajowe)

 • nurt prowincjonalny w polskim kinie lat 90 - charakterystyka i przedstawiciele

 • Jan Jakub Kolski - tradycje rodzinne i bagaż kulturowy reżysera, Jańcio Wodnik jako spełnienie nurtu prowincjonalnego w polskim kinie

 • Lech Majewski - ścieżka twórcza artysty w Polsce i zagranicą

Kino Marka Koterskiego

 • Adaś Miauczyński jako bohater naszych czasów?

 • postać inteligenta w polskim kinie po '89 roku

 • transformacja gospodarcza jako istotny kontekst filmu

 • kryzys wspólnotowości: rozbicie solidarności, która bazowała na zjednoczeniu robotników i inteligencji

 • tropy autobiograficzne w kinie Marka Koterskiego

U progu tajemnicy

 • twórczość reżyserska Jerzego Stuhra (zmiana wizerunku; inspiracja kinem Krzysztofa Kieślowskiego, najważniejsze motywy w twórczości reżyserskiej Stuhra (kondycja inteligenta, potrzeba miłości, wartości)

 • temat metafizyki w kinie polskim

 • wybory adaptacyjne Marczewskiego (mitologizacja dzieciństwa kosztem współczesności)

 • Weiser: kolejny film w dorobku Marczewskiego o inicjacji (dorosłego i dziecka)

Kino Krzysztofa Krauzego

 • kino społeczne (Dług) i artystyczne (Mój Nikifor) Krzysztofa Krauzego

 • Dług: rozchwianie wartości wywołane przemianą ustrojową; darwinizm społeczny, świadectwo czasu; porównanie z Psami Władysława Pasikowskiego; szczególna recepcja filmu i jego wpływ na rzeczywistość w Polsce, postaci prototypowe filmu oraz autentyczna historia, która stoi za filmem

 • Mój Nikifor: strategia reżysera w obsadzie ról (K. Feldman, R. Gancarczyk, J. Budniak) i sposób przedstawienia historii Nikifora Krynickiego

 • twórcza współpraca K. Krauzego z Joanną Kos-Krauze

Kino współczesne

 • wpływ ustawy o kinematografii z 2005 roku i powstanie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na stan produkcji i kultury filmowej w Polsce

 • strategie twórcze w polskim kinie ostatniej dekady

 • Wojna polsko - ruska: interpretacja autotematyczna filmu

 • 33 sceny z życia Małgorzaty Szumowskiej jako film o wolności

 • wątki autobiograficzne w 33 scenach z życia

 • Rewers Borysa Lankosza - próba określenia przynależności gatunkowej filmu, rola zdjęć Marcina Koszałki i muzyki Włodzimierza Pawlika

 • cechy charakterystyczne twórczości Wojciecha Smarzowskiego

 • aspekt historyczno-polityczny Domu złego

Kobiecość na marginesie kultury

 • Białe małżeństwo oraz Kobieta z prowincji jako przykłady współpracy autorów i autorek oraz włączenia do polskiej kultury filmowej postaci pozostających na marginesie kina głównego nurtu

 • romantyczna i młodopolska tradycja literacka Białego małżeństwa (legenda Marii Komornickiej oraz Narcyzy Żmichowskiej), propozycja feministycznej interpretacji filmu zgodnie z tezą Dorothy Dinnerstein z eseju Syrena i minotaur

 • styl Kobiety z prowincji jako reprezentatywny dla autorskiego kina Barańskiego, kontemplacyjnego i etnograficznego, a zarazem fabularny ekwiwalent filozofii codzienności rozwijanej współcześnie przez Jolantę Brach-Czainę

aktualności

Polub nas

Bądź na bieżąco, dołącz do newslettera!