repertuar

wczoraj
dzisiaj
jutro
PWŚCPSN
loading

dzisiaj

 
0
strona główna
Do utraty tchu reż. Jean-Luc Godard

Spis lektur i sylabus (sem. V/VI)

V semestr Akademii Filmowej

Literatura podstawowa:

Historia kina tom 2 - Kino klasyczne, red. Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska, Kraków 2011, rozdziały:

XII: Alicja Helman: Włoski neorealizm, s. 565-615.

XVIII: Alicja Helman: Włosi po neorealizmie: autorzy, kontynuatorzy, epigoni, s. 885-993 (zwł. podrozdziały: Rosselini: neorealizm mimo wszystko; Fellini: dwie trylogie).

XV: Tycjan Gołuński: Francuzi - kino papy (1940-1959), s. 709-787 (zwł. podrozdział: Po wojnie: "Nie interesują nas już te same sny"; Francuska "szkoła wyzwolenia"?; Cocteau, Tati, Bresson: anty-dykcje francuskiego kina).

XXII: Inne Kinematografie, rozdział: Węgry, Grzegorz Bubak, s. 1065-1075 (zwł. podrozdział: Przemysł filmowy podnosi się z ruin).

XVI: Łukasz A . Plesnar, Rafał Syska: Kino amerykańskie lat 50: złota dekada, s. 789-857 (podrozdziały: Western - mitologizacja i demitologizacja Starego Zachodu; Billy Wilder; John Huston; Nicolas Ray, Pochód nastolatków, Temat rasizmu, Nurt realistyczny).

VI: Krzysztof Loska: Japonia między tradycją i nowoczesnością, s. 315- 357.

XIII: Iwona Kolasińska-Pasterczyk: Kinematografia Meksyku, s. 617-640 (podrozdział: Luis Buñuel, czyli ten, który odmienił Meksyk).

Literatura uzupełniająca:

1. Tadeusz Miczka, Kino włoskie, Gdańsk 2009 (zwł. rozdziały: IV: Okolice neorealistycznego przełomu; V: Barwy ekranowego realizmu; VI: "Trudne lata": poszukiwanie kompromisu).

2. Tadeusz Miczka, 10000 km od Hollywood. Historia kina włoskiego od 1896 roku do połowy lat pięćdziesiątych XX wieku, Kraków 1992.

3. André Bazin, Obrona Rosseliniego [w:] tegoż, Film i rzeczywistość, tłum. B. Michałek, Warszawa 1963.

4. Jerzy Płażewski, Historia filmu francuskiego, Warszawa 2005 (wybrane fragmenty)

5. Józef Gębski, Tativille, "Kwartalnik Filmowy" 2006, nr 56, s. 120-132.

6. Łukasz A. Plesnar, Twarze westernu, Kraków 2009.

7. Jacek Ostaszewski, Konteksty westernu [w:] A. Helman (red.) Kino gatunków, Katowice 1991, s. 69-83.

8. Janusz Skwara, Western odrzuca legendę, Warszawa 1985.

9. Barbara Kosecka, Billy Wilder - cynik i moralista [w:] Ł. A. Plesnar, R. Syska (red.), Mistrzowie kina amerykańskiego. Klasycy, Kraków 2006.

10. Kamila Żyto, Billy Wilder. Stygmat obcości [w:] E. Durys, K. Klejsa (red.), Kino amerykańskie. Twórcy, Kraków 2007.

11. Kamila Żyto, Marcin Pieńkowski (red.), Billy Wilder. Mistrz kina z Suchej Beskidzkiej, Warszawa 2011.

12. Val Holley, James Dean. Szybkie życie, tłum. Z. Niewojski, Warszawa 2007.

13. François Forestier, Marlon Brando. Piękna bestia, tłum. M. Jarząb, Warszawa 2013.

14. Alicja Helman, Agnieszka Kamrowska (red.) Autorzy kina azjatyckiego, Kraków 2010 (rozdział "Japonia": Michał Bobrowski - Akira Kurosawa; Krzysztof Loska - Kenji Mizoguchi).

15. Krzysztof Loska, Poetyka filmu japońskiego, Kraków 2009.

16. Alicja Helman, Akira Kurosawa, Warszawa 1970.

17. "Film na Świecie" 1975, nr 4 (200) - Luis Buñuel.

18. Iwona Kolasińska-Pasterczyk, Piekła Luisa Buñuela. Wokół problematyki sacrum i profanum, Kraków 2007.

 

Semestr VI Akademii Filmowej

Literatura podstawowa:

1. Historia kina tom 2 - Kino klasyczne, red. Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska, Kraków 2011, ROZDZIAŁY:

IV: Tadeusz Szczepański: Skandynawowie, s. 641- 707, podrozdziały: Ingmar Bergman staje na planie filmowym, s. 653-656, Ingmar Bergman w drodze na szczyt, s. 662-667, Bergman na szczycie, s. 671-676.

XV: Tycjan Gołuński: Francuzi - kino papy (1940-1959), s. 709-787, podrozdział: Cocteau, Tati, Bresson: anty-dykcje francuskiego kina, s. 770-781.

XIX: Tadeusz Lubelski: Polska Szkoła Filmowa na tle rodzimego kina, podrozdział: Epoka Szkoły Polskiej, s. 960-992.

XX: Iwona Kurz, Kino sowieckie lat 1956-1960. Pierwsza fala odwilży, s. 993-1011.

2. Tadeusz Lubelski, Nowa Fala. O pewnej przygodzie kina francuskiego, Kraków 2000, rozdział 1: Kinofilia, czyli wyłonienie się grupy, s. 21-40 i rozdział 4: Sezon arcydzieł, czyli wzlot, s. 87-146 ("Czterysta batów", "Hiroszima moja miłość", "Do utraty tchu").

3. Tadeusz Miczka, Kino włoskie, Gdańsk 2009, Część VII - Boom po włosku (1960-1969), rozdział XIII: Strategie mistrzów (Fellini, Antonioni, Visconti i inni), obowiązują strony: 243-269.

4. Karolina Kosińska, Kino Młodych Gniewnych, "Dialog" 2014, nr 12.

5. Peter Hames, Czechosłowacka Nowa Fala, Gdańsk 2009, fragmenty: Wprowadzenie, s. 11-20; Szkoła Formana, s. 141-173; Literatura, fantazja i eksperyment, podrozdział: Jiří Menzel, s. 196-214.

Literatura uzupełniająca:

1. Urszula Tes, Kino Johna Cassavetesa, Kraków 2003.

2. Elżbieta Durys, Mieliśmy tu mały problem... O twórczości Johna Cassavetesa, Kraków 2009.

3. Susan Sontag, Duchowy styl w filmach Roberta Bressona, tłum. D. Żukowski, [w:] tejże, Przeciw interpretacji i inne eseje, tłum. M. Pasicka, A. Skucińska, D. Żukowski, Kraków 2012.

4. Tycjan Gołuński, "Nieznana planeta". Roberta Bressona kino ekstatyczne, "Kwartalnik Filmowy" 2007, nr 60, s. 145-170.

5. Konrad Eberhardt, Bresson, "Film Na Świecie" 1983, nr 300.

6. Tadeusz Lubelski, Nowa Fala. O pewnej przygodzie kina francuskiego, Kraków 2000.

7. Tadeusz Lubelski (red.), Agnès Varda, kinopisarka, Kraków 2006.

8. Bogusław Zmudziński (red.), Michelangelo Antonioni, Kraków 2004.

9. Paulina Kwiatkowska, Gdzie jest Claudia? Tożsamość erotyczna i tożsamość nomadyczna bohaterki filmu "Przygoda" Michelangelo Antonioniego, "Kwartalnik Filmowy", 2008, nr 62-63.

10.Tadeusz Szczepański, Zwierciadło Bergmana, Gdańsk 1999, 2002, 2007.

11.Tadeusz Szczepański, Apokalipsa według Ingmara Bergmana, "Kwartalnik Filmowy", 1995-1996, nr 12-13, s. 136-146;

12.Maria Kornatowska, Fellini, Warszawa 1989 lub 2003.

13.Rafał Marszałek, Nowy film angielski, Warszawa 1968.

14.Tadeusz Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy. Filmy. Konteksty, Chorzów 2009.

15. Peter Hames, Czechosłowacka Nowa Fala, Gdańsk 2009.

Sylabus do pobrania

aktualności

Polub nas

Bądź na bieżąco, dołącz do newslettera!