film
     
Polish Cinema for Beginners: Pożegnania
Farewells
reż. Wojciech Jerzy Has / Polska 1958 / 97’
Meeting #5 Love is a Battlefield
Seanse - kup bilet:
06 gru
Polish Cinema for Beginners

Obsada

Maria Wachowiak, Tadeusz Janczar, Gustaw Holoubek

Opis filmu

Warszawa, lato 1939 roku. Paweł (Tadeusz Janczar) pochodzi z arystokratycznej rodziny, ale czas, bardziej niż na salonach, woli spędzać w szemranych klubach. W jednym z takich miejsc poznaje Lidkę (Marta Wachowiak), która zarabia jako dziewczyna do towarzystwa. W pensjonacie "Quo Vadis" spędzają razem noc... Spotykają się ponownie kilka lat później - właśnie kończy się wojna, która odmieniła życie ich obojga. Nagrodzone na festiwalu w Locarno "Pożegnania" to jeden z najbardziej klasycznych polskich melodramatów, podczas oglądania którego naprawdę będzie się można poczuć jak "w starym kinie": film pokażemy z oryginalnej taśmy 35 mm. Seans będzie też okazją do zapoznania się z próbką twórczości Wojciecha Jerzego Hasa ("Pętla", "Rękopis znaleziony w Saragossie") - jednego z najniezwyklejszych polskich reżyserów, który zawsze przedkładał obraz nad rzeczywistość.

finał sezonu - wydarzenie specjalne


Warsaw, the summer of 1939. Paweł (starring Tadeusz Janczar) is a young lad from a wealthy family who prefers shady clubs from fancy ballrooms. One day he meets Lidka (starring Marta Wachowiak) - an attractive dancer and spends a night with her in the "Quo Vadis" guest house. They meet a couple of years later - the war is almost over and their lives are completely different. "Farewells" was awarded at Locarno Festival. This film is one of the most classical Polish melodramas - it will be shown from the vintage 35mm film tape and will make you feel the atmosphere of the 'old cinema(s)'. The film screening is also a great opportunity to learn about work by Wojciech Jerzy Has ("The Noose", "The Saragossa Manuscript") - one of the most extraordinary Polish directors who has always put the image over the reality.

season finale - special event

Informacje o reżyserze

Wojciech Jerzy Has

Wojciech Jerzy Has, reżyser filmowy, scenarzysta, producent, urodził się w 1925, zmarł w 2000 roku. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Był artystą osobnym, często nazywany wizjonerem kina. Najważniejsze swoje filmy stworzył w okresie rozkwitu szkoły polskiej. Debiutował w 1957 r. filmem Pętla, pełnym inspiracji niemieckim ekspresjonizmem i francuskim realizmem poetyckim. Precyzyjnie zaplanowane ujęcia, niesamowita atmosfera z pogranicza świata realnego i baśni, dopracowana scenografia, bohater wyalienowany z codzienności, zgłębianie powikłanej psychiki człowieka - to charakterystyczne cechy stylu Hasa, które znakomicie rozwinął w swoich późniejszych filmach - m.in. w Sanatorium pod Klepsydrą. Jak być kochaną ze słynną rolą Zbigniewa Cybulskiego bliskie jest założeniom polskiej szkoły filmowej. Obraz ten otworzył pasmo sukcesów reżysera, dziś uznawany jest za jeden z najlepszych polskich filmów psychologicznych.

Filmografia:

1947 Harmonia/ Harmony

1957 Pętla/ The Noose

1958 Pożegnania/ Farewells

1959 Wspólny pokój/ One Room Tenants

1960 Rozstanie/ Goodbye to the Past

1962 Jak być kochaną/ How to Be Loved

1964 Rękopis znaleziony w Saragossie/ The Saragossa Manuscript

1968 Lalka/ The Doll

1973 Sanatorium pod Klesydrą/ The Hour-Glass Sanatorium

1982 Nieciekawa historia/ An Uneventful Story

1984 Pismak/ Write and Fight

1985 Osobisty pamiętnik grzesznika przez niego samego spisany/ Memoirs of a Sinner

1988 Niezwykła podróż Baltazara Kobera/ The Tribulations of Balthazar Kober


Wojciech Jerzy Has, film director, screenwriter, producer, born in 1925, died in 2000. He studied at the Academy of Fine Arts in Kraków. He was an artistic individualist and was often called a cinema visionary. His most significant works were created at the peak of the "Polish School" of the 1950s and 1960s. His debut in 1957 was the film The Noose, inspired by German expressionism and French poetic realism. Precisely planned frames, amazing atmosphere, as if on the borderline between fairy tale and reality, carefully prepared design, characters alienated from their everyday life, exploring the complex human psyche - these are typical features of Has's unique style, developed to perfection in his late works, including The Hour-Glass Sanatorium. How to Be Loved with the famous performance of Zbigniew Cybulski was a film very close to the concepts of the Polish School of the 1950s and 1960s. This feature marked the beginning of the director's success. Nowadays it is recognized as one of the best Polish psychological films.

Filmography:

1947 Harmonia/ Harmony

1957 Pętla/ The Noose

1958 Pożegnania/ Farewells

1959 Wspólny pokój/ One Room Tenants

1960 Rozstanie/ Goodbye to the Past

1962 Jak być kochaną/ How to Be Loved

1964 Rękopis znaleziony w Saragossie/ The Saragossa Manuscript

1968 Lalka/ The Doll

1973 Sanatorium pod Klesydrą/ The Hour-Glass Sanatorium

1982 Nieciekawa historia/ An Uneventful Story

1984 Pismak/ Write and Fight

1985 Osobisty pamiętnik grzesznika przez niego samego spisany/ Memoirs of a Sinner

1988 Niezwykła podróż Baltazara Kobera/ The Tribulations of Balthazar Kober

stopka

rezerwacje telefoniczne

(+48) 532 726 581

tłumaczenia
dopisz się do newslettera
Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21, 50-077 Wrocław, kino@kinonh.pl
© Stowarzyszenie Nowe Horyzonty  • Regulamin serwisu  •  realizacja: Pracownia Pakamera + Multiversal
Kino uprzedza o możliwości dokonywania koniecznych zmian w programie.