O kinie
 
Kierownik / kierowniczka działu programowego

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty poszukuje kandydata lub kandydatki, łączącego/łączącej kulturę osobistą i wysokie zdolności interpersonalne z doskonałymi umiejętnościami organizacyjnymi

na stanowisko

Kierownik / kierowniczka działu programowego i obsługi wydarzeń Kina Nowe Horyzonty/bieżące programowanie Kina i repertuaru

Miejsce pracy: Wrocław

Wymagania:

 1. Minimum 5-letnie doświadczenie w branży filmowej potwierdzone sukcesami. Mile widziane doświadczenie w pracy w działach filmbookingu bądź organizacji wydarzeń w kinie lub w dystrybucji filmowej.

 2. Doświadczenie w programowaniu Kina i repertuaru.

 3. Umiejętność planowania strategicznego na wysokim poziomie.

 4. Wiedza z zakresu historii kina, współczesnej branży filmowej i dystrybucji.

 5. Doświadczenie w zarządzaniu zespołem.

 6. Umiejętność pracy pod presją czasu.

 7. Umiejętność delegowania zadań i organizacji pracy podległego zespołu.

 8. Umiejętność podejmowania decyzji oraz ich racjonalnego zastosowania.

 9. Umiejętność analizowania rynku i odpowiedniego raportowania.

 10. Wysoka orientacja na realizację celów oraz silna motywacja do samodzielnej pracy.

 11. Wysokie zdolności interpersonalne - umiejętności komunikacji i współpracy.

 12. Odpowiedzialność, sumienność, rzetelność, mobilność i dyspozycyjność.

 13. Wysoka kultura osobista.

 14. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Oferujemy:

 1. Umowę o pracę lub inną preferowaną przez kandydata/kandydatkę formę zatrudnienia.

 2. Pracę w zgranym zespole pasjonatów kina artystycznego.

 3. Zatrudnienie w organizacji, realizującej prestiżowe i popularne wydarzenia kulturalne o wysokiej wartości merytorycznej.

 4. Wysoką autonomię i odpowiedzialność.

Osoby zainteresowane ogłoszeniem proszone są o przesłanie aplikacji do 25 lipca 2019 r.

 1. CV na adres rekrutacja@snh.org.pl z informacją o dotychczasowego przebiegu zatrudnienia i wykształceniu wraz z klauzulą: Wyrażam zgodę, aby Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie (00-153) przy ul. Ludwika Zamenhofa 1 przetwarzało moje dane osobowe umieszczone przez mnie w dokumentach rekrutacyjnych oraz przedstawione przeze mnie podczas procesu rekrutacji w celu poinformowania mnie o przyszłych rekrutacjach i umożliwienia wzięcia przeze mnie udziału w takich przyszłych rekrutacjach. Wiem, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

 2. Listu motywacyjnego, maksymalnie o objętości jednej strony A4 lub pliku video maksymalnie o długości 1 minuty.

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

Jeżeli chcesz wziąć udział również w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, prosimy o umieszczenie w CVnastępującej klauzuli:

Wyrażam zgodę, aby Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie (00-153) przy ul. Ludwika Zamenhofa 1 przetwarzało moje dane osobowe umieszczone przez mnie w dokumentach rekrutacyjnych oraz przedstawione przeze mnie podczas procesu rekrutacji w celu poinformowania mnie o przyszłych rekrutacjach i umożliwienia wzięcia przeze mnie udziału w takich przyszłych rekrutacjach. Wiem, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Niniejszym informujemy Pana/-ią, że:

 1. administratorem podanych przez Pana/-ią, w związku z udziałem w procesie rekrutacji, danych osobowych będzie Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie (00-153) przy ul. Ludwika Zamenhofa 1 (dalej "SNH");

 2. może Pan/-i skontaktować się z administratorem pod adresem e-mail: sekretariat@snh.org.pl lub pisemnie na adres siedziby SNH podany powyżej we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/-i danych osobowych przez SNH oraz w związku z wykonywaniem praw przysługujących Panu/-i, o których mowa poniżej;

 3. podane przez Pana/-ią dane osobowe będą przetwarzane:

  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) - w celu umożliwienia wzięcia udziału w procesie rekrutacji na stanowisko opisane w niniejszym ogłoszeniu, czyli podjęcia na Pana/-i żądanie działań przed zawarciem umowy pomiędzy Panem/-ią a SNH;

  2. w przypadku wyrażenia przez Pana/-ią zgody na udział w przyszłych rekrutacjach - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - tj. na podstawie Pana/-i zgody w celu poinformowania o przyszłych rekrutacjach i umożliwienia wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach;

  3. w przypadku wystąpienia roszczeń związanych z Pana/-i udziałem w procesie rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. lit. f) RODO - w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu SNH w postaci ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń związanych z udziałem w procesie rekrutacji;

 1. podane przez Pana/-ią dane osobowe będą udostępniane lub powierzane w celu dalszego przetwarzania zaufanym podmiotom współpracującym z SNH, w szczególności podmiotom świadczącym usługi finansowo-księgowe, hostingowe, informatyczne, prawne;

 2. podane przez Pana/-ią dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a w przypadku, o którym mowa w pkt 3) lit b) powyżej - do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w procesie rekrutacji; jeżeli wyraził/-a Pan/-i zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach, Pana/-i dane osobowe będą przechowywane przez okres roku lat od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych;

 3. przysługuje Panu/-i prawo do żądania od SNH dostępu do Pana/-i danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

 4. w wypadku wskazanym w pkt 3) lit. c) powyżej przysługuje Panu/-i prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/-i danych osobowych przez SNH;

 5. w wypadkach wskazanych w pkt. 3) a) i b) powyżej przysługuje Panu/-i prawo do przenoszenia danych osobowych, jeżeli te dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany;

 6. w wypadku wskazanym w pkt 3) lit. b) powyżej może Pan/-i, w dowolnym momencie, cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że cofnięcie udzielonej zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/-i zgody przed jej cofnięciem;

 7. przysługuje Panu/-i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem Pana/-i danych osobowych przez SNH;

 8. podanie przez Pana/-ią danych osobowy jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi Panu/-i udział w procesie rekrutacji prowadzonym przez SNH, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach - niepodanie danych osobowych uniemożliwi również poinformowanie Pana/-i o przyszłych rekrutacjach i wzięcie udziału w takich przyszłych rekrutacjach.

Ad Astra 
James Gray, Brazylia, USA 2019
Avengers: Koniec gry (ukraiński dubbing) 
Anthony Russo, Joe Russo, USA 2019
Ból i blask 
Pedro Almodóvar, Hiszpania 2019
Downton Abbey 
Michael Engler, Wielka Brytania 2019
Dzięki Bogu 
Francois Ozon, Belgia, Francja 2019
I znowu zgrzeszyliśmy, dobry Boże! 
Philippe de Chauveron, Francja 2019
Legiony 
Dariusz Gajewski, Polska 2019
Między morzem a oceanem 
Isaki Lacuesta, Hiszpania, Szwajcaria, Rumunia 2018
Parasite 
Bong Joon-ho, Korea Południowa 2019
Pewnego razu... w Hollywood 
Quentin Tarantino, USA, Wielka Brytania 2019
Piłsudski 
Michał Rosa, Polska 2019
Polityka 
Patryk Vega, Polska 2019
Basia 2 
Marcin Wasilewski, Łukasz Kacprowicz, Polska 2018
Kino Dzieci 2019: Cały świat Romy 
6. Festiwal Filmowy Kino Dzieci
Mischa Kamp, Holandia, Niemcy 2019
Kino Dzieci 2019: Dzień Czekolady 
6. Festiwal Filmowy Kino Dzieci
Jacek Piotr Bławut, Polska 2018
Kino Dzieci 2019: Marona - psia opowieść 
6. Festiwal Filmowy Kino Dzieci
Anca Damian, Francja, Rumunia, Belgia 2019
Kino Dzieci 2019: Pettson i Findus - Wielka wyprowadzka 
6. Festiwal Filmowy Kino Dzieci
Ali Samadi Ahadi, Niemcy 2018
Kino Dzieci 2019: Pinokio 
6. Festiwal Filmowy Kino Dzieci
Enzo D'Alò, Włochy, Belgia, Francja, Luksemburg 2018
Kino Dzieci 2019: Szybcy i śnieżni 
6. Festiwal Filmowy Kino Dzieci
Benoît Godbout, Kanada 2018
Kino Dzieci 2019: Trzech zbójców 
6. Festiwal Filmowy Kino Dzieci
Hayo Freitag, Niemcy, USA 2007
Kino Dzieci 2019: Ucieczka 
6. Festiwal Filmowy Kino Dzieci
Sandro Vanucchi, Włochy 2017
Kino Dzieci 2019: Wakacje z Raną 
6. Festiwal Filmowy Kino Dzieci
Sanne Vogel, Holandia 2019
Kino Dzieci 2019: Żubr Pompik - zestaw filmów krótkich 
6. Festiwal Filmowy Kino Dzieci
Szymon Adamski, Paweł Dębski, Maciej Kur, Andrzej Piotr Morawski, Agnieszka Sadurska, Polska
Niezbędna konieczność 
Erwan Le Duc, Francja 2019
Truposze nie umierają 
Jim Jarmusch, USA 2019
rezerwacje telefoniczne

(+48) 532 726 581

tłumaczenia
dopisz się do newslettera
Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21, 50-077 Wrocław, kino@kinonh.pl
© Stowarzyszenie Nowe Horyzonty  • Regulamin serwisu  •  realizacja: Pracownia Pakamera + Multiversal
Kino uprzedza o możliwości dokonywania koniecznych zmian w programie.