O kinie
 
Kierownik / kierowniczka działu programowego

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty poszukuje kandydata lub kandydatki, łączącego/łączącej kulturę osobistą i wysokie zdolności interpersonalne z doskonałymi umiejętnościami organizacyjnymi

na stanowisko

Kierownik / kierowniczka działu programowego i obsługi wydarzeń Kina Nowe Horyzonty/bieżące programowanie Kina i repertuaru

Miejsce pracy: Wrocław

Wymagania:

 1. Minimum 5-letnie doświadczenie w branży filmowej potwierdzone sukcesami. Mile widziane doświadczenie w pracy w działach filmbookingu bądź organizacji wydarzeń w kinie lub w dystrybucji filmowej.

 2. Doświadczenie w programowaniu Kina i repertuaru.

 3. Umiejętność planowania strategicznego na wysokim poziomie.

 4. Wiedza z zakresu historii kina, współczesnej branży filmowej i dystrybucji.

 5. Doświadczenie w zarządzaniu zespołem.

 6. Umiejętność pracy pod presją czasu.

 7. Umiejętność delegowania zadań i organizacji pracy podległego zespołu.

 8. Umiejętność podejmowania decyzji oraz ich racjonalnego zastosowania.

 9. Umiejętność analizowania rynku i odpowiedniego raportowania.

 10. Wysoka orientacja na realizację celów oraz silna motywacja do samodzielnej pracy.

 11. Wysokie zdolności interpersonalne - umiejętności komunikacji i współpracy.

 12. Odpowiedzialność, sumienność, rzetelność, mobilność i dyspozycyjność.

 13. Wysoka kultura osobista.

 14. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Oferujemy:

 1. Umowę o pracę lub inną preferowaną przez kandydata/kandydatkę formę zatrudnienia.

 2. Pracę w zgranym zespole pasjonatów kina artystycznego.

 3. Zatrudnienie w organizacji, realizującej prestiżowe i popularne wydarzenia kulturalne o wysokiej wartości merytorycznej.

 4. Wysoką autonomię i odpowiedzialność.

Osoby zainteresowane ogłoszeniem proszone są o przesłanie aplikacji do 25 lipca 2019 r.

 1. CV na adres rekrutacja@snh.org.pl z informacją o dotychczasowego przebiegu zatrudnienia i wykształceniu wraz z klauzulą: Wyrażam zgodę, aby Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie (00-153) przy ul. Ludwika Zamenhofa 1 przetwarzało moje dane osobowe umieszczone przez mnie w dokumentach rekrutacyjnych oraz przedstawione przeze mnie podczas procesu rekrutacji w celu poinformowania mnie o przyszłych rekrutacjach i umożliwienia wzięcia przeze mnie udziału w takich przyszłych rekrutacjach. Wiem, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

 2. Listu motywacyjnego, maksymalnie o objętości jednej strony A4 lub pliku video maksymalnie o długości 1 minuty.

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

Jeżeli chcesz wziąć udział również w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, prosimy o umieszczenie w CVnastępującej klauzuli:

Wyrażam zgodę, aby Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie (00-153) przy ul. Ludwika Zamenhofa 1 przetwarzało moje dane osobowe umieszczone przez mnie w dokumentach rekrutacyjnych oraz przedstawione przeze mnie podczas procesu rekrutacji w celu poinformowania mnie o przyszłych rekrutacjach i umożliwienia wzięcia przeze mnie udziału w takich przyszłych rekrutacjach. Wiem, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Niniejszym informujemy Pana/-ią, że:

 1. administratorem podanych przez Pana/-ią, w związku z udziałem w procesie rekrutacji, danych osobowych będzie Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie (00-153) przy ul. Ludwika Zamenhofa 1 (dalej "SNH");

 2. może Pan/-i skontaktować się z administratorem pod adresem e-mail: sekretariat@snh.org.pl lub pisemnie na adres siedziby SNH podany powyżej we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/-i danych osobowych przez SNH oraz w związku z wykonywaniem praw przysługujących Panu/-i, o których mowa poniżej;

 3. podane przez Pana/-ią dane osobowe będą przetwarzane:

  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) - w celu umożliwienia wzięcia udziału w procesie rekrutacji na stanowisko opisane w niniejszym ogłoszeniu, czyli podjęcia na Pana/-i żądanie działań przed zawarciem umowy pomiędzy Panem/-ią a SNH;

  2. w przypadku wyrażenia przez Pana/-ią zgody na udział w przyszłych rekrutacjach - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - tj. na podstawie Pana/-i zgody w celu poinformowania o przyszłych rekrutacjach i umożliwienia wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach;

  3. w przypadku wystąpienia roszczeń związanych z Pana/-i udziałem w procesie rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. lit. f) RODO - w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu SNH w postaci ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń związanych z udziałem w procesie rekrutacji;

 1. podane przez Pana/-ią dane osobowe będą udostępniane lub powierzane w celu dalszego przetwarzania zaufanym podmiotom współpracującym z SNH, w szczególności podmiotom świadczącym usługi finansowo-księgowe, hostingowe, informatyczne, prawne;

 2. podane przez Pana/-ią dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a w przypadku, o którym mowa w pkt 3) lit b) powyżej - do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w procesie rekrutacji; jeżeli wyraził/-a Pan/-i zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach, Pana/-i dane osobowe będą przechowywane przez okres roku lat od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych;

 3. przysługuje Panu/-i prawo do żądania od SNH dostępu do Pana/-i danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

 4. w wypadku wskazanym w pkt 3) lit. c) powyżej przysługuje Panu/-i prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/-i danych osobowych przez SNH;

 5. w wypadkach wskazanych w pkt. 3) a) i b) powyżej przysługuje Panu/-i prawo do przenoszenia danych osobowych, jeżeli te dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany;

 6. w wypadku wskazanym w pkt 3) lit. b) powyżej może Pan/-i, w dowolnym momencie, cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że cofnięcie udzielonej zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/-i zgody przed jej cofnięciem;

 7. przysługuje Panu/-i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem Pana/-i danych osobowych przez SNH;

 8. podanie przez Pana/-ią danych osobowy jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi Panu/-i udział w procesie rekrutacji prowadzonym przez SNH, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach - niepodanie danych osobowych uniemożliwi również poinformowanie Pana/-i o przyszłych rekrutacjach i wzięcie udziału w takich przyszłych rekrutacjach.

Drodzy Widzowie!

W trosce o Wasze zdrowie i bezpieczeństwo przedłużamy zamknięcie Kina Nowe Horyzonty do odwołania. Wszystkie pokazy i wydarzenia specjalne zaplanowane na ten czas zostaną w miarę możliwości przeniesione na przyszłość, o wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco. Więcej szczegółów (w tym związanych ze zwrotami biletów) można znaleźć tutaj. Przepraszamy za wszelkie niedogodności!

rezerwacje telefoniczne

(+48) 532 726 581

tłumaczenia
dopisz się do newslettera
Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21, 50-077 Wrocław, kino@kinonh.pl
© Stowarzyszenie Nowe Horyzonty  • Regulamin serwisu  •  realizacja: Pracownia Pakamera + Multiversal
Kino uprzedza o możliwości dokonywania koniecznych zmian w programie.