Akademie
 
Zagadnienia egzaminacyjne semestr IV

2017/2018

DOGMA 95

 • najważniejsze założenia manifestu Larsa von Triera i Thomasa Vinterberga

 • wpływ Dogmy na warsztat estetykę i tematykę kina duńskiego lat 90.

 • porównanie manifestu z 95 roku z innymi deklaracjami twórczymi w historii kinematografii, które również postulowały powrót do źródeł kina w poszukiwaniu prawdy i autentyzmu w opozycji do jego konwencjonalizacji i gatunkowych paradygmatów

 • artystyczna postawa Larsa von Triera i ewolucja jego twórczości

 • "Festen"Thomasa Vinterberga - analiza filmu punktu widzenia warsztatowych założeń manifestu

FRANCUSKI NEOBAROK

 • zarys historii francuskiej kinematografii w latach 1959-1995 i jej miejsce w kinematografii europejskiej tego czasu (okres nowofalowy 1959-1968; okres "pomajowy" 1968-1981; okres prezydentury Francois Mitteranda 1981-1995; neobarok)

 • kino Jeana-Jacquesa Beineixa, Leosa Caraxa i Luca Bessona

 • aktywność reżyserska, producencka i parametry stylu Luca Bessona (obiektywy anamorficzne i kompozycja kadru, konstrukcja postaci)

 • "Nikita" Luca Bessona: preprodukcja (development i młoda widownia, kontekst "Wielkiego błękitu", casting, przygotowanie scenografii); plan zdjęciowy i postprodukcja (zdjęcia Thierry'ego Arbogasta - wyzwania związane z oświetleniem i głębia ostrości); recepcja (ignorowanie środowisk krytycznofilmowych, sukces frekwencyjny)

SLOW CINEMA

 • próba definicji slow cinema

 • podstawowe założenia estetyczne, narracyjne i przestrzenne nurtu wraz z kluczowymi zagadnieniami genologicznymi i genealogicznymi

 • konwencje przedstawieniowe slow cinema oraz jego ikonografia

 • geneza zjawiska i główne przyczyny społeczne i kulturowe jego rozwoju

 • "Koń turyński" Beli Tarra jako jedno z najwybitniejszych osiągnięć nurtu

KINO Z HONGKONGU

 • specyfika Hongkongu (geografia: wyspa, Kowloon i Nowe Terytoria; zróżnicowanie językowe, sytuacja polityczno-społeczna)

 • historia chińskiego kina (zróżnicowanie rozwoju kinematografii w trzech głównych ośrodkach, uwarunkowania polityczne w Chinach kontynentalnych i na Tajwanie, Hongkong jako enklawa wolności i modelu kapitalistycznego)

 • historia kina w Hongkongu (wytwórnia braci Shaw, produkcja kantońska i mandaryńska, obowiązek napisów po angielsku, wytwórnia Golden Harvest, filmy kung-fu i wixia)

 • Nowa fala kina z Hongkongu (Ann Hui, Peter Chan, twórczość Wong Kar-waia)

 • "Historia pewnej przyjaźni" (tytuły filmu i ich znaczenia, Teresa Teng, rola obsady w sukcesie filmu: Maggie Cheung, Leon Lai, Christopher Doyle, znaczenie filmu dla chińskiej kinematografii)

NOWA FILMOWA NARRACJA

 • zwrot narracyjny w kinie lat 90: zmiana konstrukcji czasu, złożoności opowiadania i instancji narracyjnych

 • "Pulp Fiction" Quentina Tarantino jako symptom i zapowiedź zmian w narracji filmowej

 • trzy najważniejsze "chwyty" charakterystyczne dla zmian w prowadzeniu narracji (epizodyczności narracji, niewiarygodność instancji narracyjnej, alinearność konstrukcji opowiadania)

 • najważniejsze pojęcia: narracja obiektywna, narracja subiektywna, kłamstwo narracyjne

NOWA FALA RUMUŃSKA

 • filmowcy z tzw. pokolenia dekreciaków (urodzonych w wyniku wyżu demograficznego i dekretu 770)

 • rozpoznawalny styl obrazowania nowej fali rumuńskiej (rytm filmu oraz tematy, które wyrażają problematykę typową dla krajów byłego bloku wschodniego - spory o interpretację przeszłości, mitologia przełomu antykomunistycznego, korupcja, aborcja, koszty transformacji)

 • realizm typu bazinowskiego w filmach rumuńskiej nowej fali

 • powody sukcesu rumuńskiej nowej fali (m. in. wynik twórczego przepracowania traumatycznego doświadczenia audiowizualności, czyli nagrania i telewizyjnej emisji egzekucji wykonanej na małżeństwie Ceauscescu)

 • konwencja dramatu aborcyjnego

NOWA FALA GRECKA

 • kino greckie przed "grecką nową falą"

 • biografie i inspiracje estetyczne czołowych twórców nowego kina greckiego (Lanthimos, Tsangari, Economides, Koutras)

 • społeczno-polityczne tło "greckiej nowej fali" (gracki kryzys, załamanie społeczno-gospodarcze, kompromitacja tradycyjnych partii)

 • rola międzynarodowej krytyki i festiwali w kreacji fenomenu "nowej fali kina greckiego" (Greek Weird Wave)

 • "Kieł" i metoda Lanthimosa (praca metafory, przesunięcia i zagęszczenia w filmie; efekt dziwności i obcości świata przedstawionego)

 • "Kieł" i jego alegoryczno-polityczne odczytania

KINO JAPOŃSKIE

 • sylwetka Takashiego Miike i jego droga twórcza (miejsce jego twórczości na tle przekształceń, jakie wystąpiły w ramach japońskiego przemysłu filmowego od lat 50. XX wieku do czasów współczesnych)

 • zachodnie wyobrażenia na temat japońskiej kinematografii, zwłaszcza przekonanie, że jakoby realizuje się w jej ramach wiele "dziwnych", "szalonych" i "ekstremalnych" filmów

 • specyfika japońskiego box-office'a (popularność w Japonii krajowych produkcji i typy filmów, które osiągają najlepsze wyniki kasowe)

 • przeobrażenia w zakresie japońskiej produkcji filmowej, jakie wystąpiły od końca lat 50. XX wieku, podyktowane kryzysem japońskiej branży filmowej (stopniowe otwieranie się na przemoc i erotykę oraz wykształcenie się pod koniec lat 80. ubiegłego stulecia sektora V-Cinema, w którym karierę rozpoczynał Miike)

GENERACJA X

 • rozróżnienie na kino generacji X i kino o generacji X, definicja generacji X

 • kino generacji jako zjawisko społeczne (problem pokoleniowości iksów, kwestia tożsamości generacji, socjalizacja Iksów: dzieci telewizji, video, popkultury, mallrats)

 • przykłady filmów prezentujących różne aspekty doświadczenia X i kulisy ich realizacji ("Slacker", "Sprzedawcy", "Szczury z supermarketu", "Orbitowanie bez cukru")

 • "talk movie" (filmy dialogowe, rozgadane, o nadmiernej, kompulsywnej gadatliwości, sceny-skecze)

 • sylwetka i najważniejsze wyróżniki stylu Kevina Smitha (subwersywna strategia złego smaku i skatologicznych komedii)

 • "Slacker" Linklatera - rodzajowa hybryda (pomiędzy fabułą a dokumentem), film o kompulsywnym tworzeniu narracji (upadek Wielkich Narracji), Linklaterowa autoanaliza i spiskowe teorie.

KINO BLISKIEGO WSCHODU

 • różnorodność kina Bliskiego Wschodu

 • kino kobiet (Shirin Neshat, Hana Makhmalbaf, Samira Makhmalbaf, Manjiyeh Hakmet)

 • kino irańskie na światowych festiwalach filmowych

 • kino Asghara Farhadiego (najważniejsze filmy i powtarzające się motywy)

 • "Rozstanie": odwołania do antycznej tragedii, sposób budowania narracji, perspektywa dziecka oraz kwestie obyczajowe i religijne w filmie

OD "PSÓW" DO "BOGÓW": WSPÓŁCZESNE KINO POLSKIE

 • kinematografia polska wobec wyzwań "globalnego Hollywood"

 • wpływ ustawy o kinematografii z 2005 roku i powstanie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na stan produkcji i kultury filmowej w Polsce

 • dynamika pola produkcji filmowej w polskim kinie po 1989 roku

 • "Psy" jako "polski film amerykański" i wyrazisty opis gospodarczych, politycznych oraz mentalnych przemian początku lat 90.

 • sylwetka twórcza Łukasza Palkowskiego

 • "anatomia sukcesu" filmów biograficznych powstałych w Polsce po 1989 roku (reprezentatywne przykłady i powody ich popularności)

* Pozostałe zagadnienia zostaną opublikowane po kolejnych wykładach.

1917 
Sam Mendes, USA 2020
Basia 3 
Marcin Wasilewski, Łukasz Kacprowicz, Robert Jaszczurowski, Polska 2019
Boże Ciało 
Jan Komasa, Polska 2019
Jojo Rabbit 
Taika Waititi, USA, Niemcy 2019
Joker 
Todd Phillips, USA 2019
Kłamstewko 
Lulu Wang, USA 2019
Kraina miodu 
Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov, Macedonia 2019
Małe kobietki 
Greta Gerwig, USA 2019
Marona - psia opowieść (lektor) 
Anca Damian, Rumunia, Francja, Belgia 2019
Monos 
Pokazy specjalne
Alejandro Landes, Argentyna, Holandia, Niemcy, Szwecja, Kolumbia, Urugwaj 2019
Na noże 
Rian Johnson, USA 2019
Nędznicy 
Ladj Ly, Francja 2019
Parasite 
Bong Joon-ho, Korea Południowa 2019
Poznajmy się jeszcze raz 
Nicolas Bedos, Francja 2019
Szybcy i śnieżni 
Benoît Godbout, Kanada 2018
Tommaso 
Abel Ferrara, Włochy, Wielka Brytania, USA 2019
Zew krwi 
Chris Sanders, USA 2019
Zew krwi (dubbing) 
Chris Sanders, USA 2019
rezerwacje telefoniczne

(+48) 532 726 581

tłumaczenia
dopisz się do newslettera
Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21, 50-077 Wrocław, kino@kinonh.pl
© Stowarzyszenie Nowe Horyzonty  • Regulamin serwisu  •  realizacja: Pracownia Pakamera + Multiversal
Kino uprzedza o możliwości dokonywania koniecznych zmian w programie.