Akademie
 
Zagadnienia egzaminacyjne semestr IV

2017/2018

DOGMA 95

 • najważniejsze założenia manifestu Larsa von Triera i Thomasa Vinterberga

 • wpływ Dogmy na warsztat estetykę i tematykę kina duńskiego lat 90.

 • porównanie manifestu z 95 roku z innymi deklaracjami twórczymi w historii kinematografii, które również postulowały powrót do źródeł kina w poszukiwaniu prawdy i autentyzmu w opozycji do jego konwencjonalizacji i gatunkowych paradygmatów

 • artystyczna postawa Larsa von Triera i ewolucja jego twórczości

 • "Festen"Thomasa Vinterberga - analiza filmu punktu widzenia warsztatowych założeń manifestu

FRANCUSKI NEOBAROK

 • zarys historii francuskiej kinematografii w latach 1959-1995 i jej miejsce w kinematografii europejskiej tego czasu (okres nowofalowy 1959-1968; okres "pomajowy" 1968-1981; okres prezydentury Francois Mitteranda 1981-1995; neobarok)

 • kino Jeana-Jacquesa Beineixa, Leosa Caraxa i Luca Bessona

 • aktywność reżyserska, producencka i parametry stylu Luca Bessona (obiektywy anamorficzne i kompozycja kadru, konstrukcja postaci)

 • "Nikita" Luca Bessona: preprodukcja (development i młoda widownia, kontekst "Wielkiego błękitu", casting, przygotowanie scenografii); plan zdjęciowy i postprodukcja (zdjęcia Thierry'ego Arbogasta - wyzwania związane z oświetleniem i głębia ostrości); recepcja (ignorowanie środowisk krytycznofilmowych, sukces frekwencyjny)

SLOW CINEMA

 • próba definicji slow cinema

 • podstawowe założenia estetyczne, narracyjne i przestrzenne nurtu wraz z kluczowymi zagadnieniami genologicznymi i genealogicznymi

 • konwencje przedstawieniowe slow cinema oraz jego ikonografia

 • geneza zjawiska i główne przyczyny społeczne i kulturowe jego rozwoju

 • "Koń turyński" Beli Tarra jako jedno z najwybitniejszych osiągnięć nurtu

KINO Z HONGKONGU

 • specyfika Hongkongu (geografia: wyspa, Kowloon i Nowe Terytoria; zróżnicowanie językowe, sytuacja polityczno-społeczna)

 • historia chińskiego kina (zróżnicowanie rozwoju kinematografii w trzech głównych ośrodkach, uwarunkowania polityczne w Chinach kontynentalnych i na Tajwanie, Hongkong jako enklawa wolności i modelu kapitalistycznego)

 • historia kina w Hongkongu (wytwórnia braci Shaw, produkcja kantońska i mandaryńska, obowiązek napisów po angielsku, wytwórnia Golden Harvest, filmy kung-fu i wixia)

 • Nowa fala kina z Hongkongu (Ann Hui, Peter Chan, twórczość Wong Kar-waia)

 • "Historia pewnej przyjaźni" (tytuły filmu i ich znaczenia, Teresa Teng, rola obsady w sukcesie filmu: Maggie Cheung, Leon Lai, Christopher Doyle, znaczenie filmu dla chińskiej kinematografii)

NOWA FILMOWA NARRACJA

 • zwrot narracyjny w kinie lat 90: zmiana konstrukcji czasu, złożoności opowiadania i instancji narracyjnych

 • "Pulp Fiction" Quentina Tarantino jako symptom i zapowiedź zmian w narracji filmowej

 • trzy najważniejsze "chwyty" charakterystyczne dla zmian w prowadzeniu narracji (epizodyczności narracji, niewiarygodność instancji narracyjnej, alinearność konstrukcji opowiadania)

 • najważniejsze pojęcia: narracja obiektywna, narracja subiektywna, kłamstwo narracyjne

NOWA FALA RUMUŃSKA

 • filmowcy z tzw. pokolenia dekreciaków (urodzonych w wyniku wyżu demograficznego i dekretu 770)

 • rozpoznawalny styl obrazowania nowej fali rumuńskiej (rytm filmu oraz tematy, które wyrażają problematykę typową dla krajów byłego bloku wschodniego - spory o interpretację przeszłości, mitologia przełomu antykomunistycznego, korupcja, aborcja, koszty transformacji)

 • realizm typu bazinowskiego w filmach rumuńskiej nowej fali

 • powody sukcesu rumuńskiej nowej fali (m. in. wynik twórczego przepracowania traumatycznego doświadczenia audiowizualności, czyli nagrania i telewizyjnej emisji egzekucji wykonanej na małżeństwie Ceauscescu)

 • konwencja dramatu aborcyjnego

NOWA FALA GRECKA

 • kino greckie przed "grecką nową falą"

 • biografie i inspiracje estetyczne czołowych twórców nowego kina greckiego (Lanthimos, Tsangari, Economides, Koutras)

 • społeczno-polityczne tło "greckiej nowej fali" (gracki kryzys, załamanie społeczno-gospodarcze, kompromitacja tradycyjnych partii)

 • rola międzynarodowej krytyki i festiwali w kreacji fenomenu "nowej fali kina greckiego" (Greek Weird Wave)

 • "Kieł" i metoda Lanthimosa (praca metafory, przesunięcia i zagęszczenia w filmie; efekt dziwności i obcości świata przedstawionego)

 • "Kieł" i jego alegoryczno-polityczne odczytania

KINO JAPOŃSKIE

 • sylwetka Takashiego Miike i jego droga twórcza (miejsce jego twórczości na tle przekształceń, jakie wystąpiły w ramach japońskiego przemysłu filmowego od lat 50. XX wieku do czasów współczesnych)

 • zachodnie wyobrażenia na temat japońskiej kinematografii, zwłaszcza przekonanie, że jakoby realizuje się w jej ramach wiele "dziwnych", "szalonych" i "ekstremalnych" filmów

 • specyfika japońskiego box-office'a (popularność w Japonii krajowych produkcji i typy filmów, które osiągają najlepsze wyniki kasowe)

 • przeobrażenia w zakresie japońskiej produkcji filmowej, jakie wystąpiły od końca lat 50. XX wieku, podyktowane kryzysem japońskiej branży filmowej (stopniowe otwieranie się na przemoc i erotykę oraz wykształcenie się pod koniec lat 80. ubiegłego stulecia sektora V-Cinema, w którym karierę rozpoczynał Miike)

GENERACJA X

 • rozróżnienie na kino generacji X i kino o generacji X, definicja generacji X

 • kino generacji jako zjawisko społeczne (problem pokoleniowości iksów, kwestia tożsamości generacji, socjalizacja Iksów: dzieci telewizji, video, popkultury, mallrats)

 • przykłady filmów prezentujących różne aspekty doświadczenia X i kulisy ich realizacji ("Slacker", "Sprzedawcy", "Szczury z supermarketu", "Orbitowanie bez cukru")

 • "talk movie" (filmy dialogowe, rozgadane, o nadmiernej, kompulsywnej gadatliwości, sceny-skecze)

 • sylwetka i najważniejsze wyróżniki stylu Kevina Smitha (subwersywna strategia złego smaku i skatologicznych komedii)

 • "Slacker" Linklatera - rodzajowa hybryda (pomiędzy fabułą a dokumentem), film o kompulsywnym tworzeniu narracji (upadek Wielkich Narracji), Linklaterowa autoanaliza i spiskowe teorie.

KINO BLISKIEGO WSCHODU

 • różnorodność kina Bliskiego Wschodu

 • kino kobiet (Shirin Neshat, Hana Makhmalbaf, Samira Makhmalbaf, Manjiyeh Hakmet)

 • kino irańskie na światowych festiwalach filmowych

 • kino Asghara Farhadiego (najważniejsze filmy i powtarzające się motywy)

 • "Rozstanie": odwołania do antycznej tragedii, sposób budowania narracji, perspektywa dziecka oraz kwestie obyczajowe i religijne w filmie

OD "PSÓW" DO "BOGÓW": WSPÓŁCZESNE KINO POLSKIE

 • kinematografia polska wobec wyzwań "globalnego Hollywood"

 • wpływ ustawy o kinematografii z 2005 roku i powstanie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na stan produkcji i kultury filmowej w Polsce

 • dynamika pola produkcji filmowej w polskim kinie po 1989 roku

 • "Psy" jako "polski film amerykański" i wyrazisty opis gospodarczych, politycznych oraz mentalnych przemian początku lat 90.

 • sylwetka twórcza Łukasza Palkowskiego

 • "anatomia sukcesu" filmów biograficznych powstałych w Polsce po 1989 roku (reprezentatywne przykłady i powody ich popularności)

* Pozostałe zagadnienia zostaną opublikowane po kolejnych wykładach.

Drodzy Widzowie!

W trosce o Wasze zdrowie i bezpieczeństwo przedłużamy zamknięcie Kina Nowe Horyzonty do odwołania. Wszystkie pokazy i wydarzenia specjalne zaplanowane na ten czas zostaną w miarę możliwości przeniesione na przyszłość, o wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco. Więcej szczegółów (w tym związanych ze zwrotami biletów) można znaleźć tutaj. Przepraszamy za wszelkie niedogodności!

rezerwacje telefoniczne

(+48) 532 726 581

tłumaczenia
dopisz się do newslettera
Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21, 50-077 Wrocław, kino@kinonh.pl
© Stowarzyszenie Nowe Horyzonty  • Regulamin serwisu  •  realizacja: Pracownia Pakamera + Multiversal
Kino uprzedza o możliwości dokonywania koniecznych zmian w programie.