Akademie
 

M-Morderca reż. Fritz LangM-Morderca reż. Fritz Lang
Spis lektur (sem. III/IV)

Semestr III

Literatura podstawowa:

1. Historia kina tom 1 - Kino nieme, red. Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska, Kraków 2009; rozdział:

XII: Alicja Helman: Awangarda we francuskim i niemieckim kinie niemym, ss. 737-777 (zwłaszcza podrozdział Film surrealistyczny; ss. 757-765).

2. Historia kina tom 2 - Kino klasyczne, red. Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska, Kraków 2011, rozdziały:

I: Iwona Sowińska: Przełom dźwiękowy, ss. 19-71.

II: Łukasz A. Plesnar: Hollywood: pod znakiem Wielkiego Kryzysu, ss. 73-133 (jedynie następujące podrozdziały: Hollywood o bandytach, mafiosach i agentach FBI: powstanie i rozwój kina gangsterskiego; Hollywood tańczy i śpiewa: musicale i filmowe operetki; Hollywood się śmieje: spadkobiercy slapsticku, komedia anarchizująca, "screwball comedy" i "sophisticated comedy").

III: Grażyna Stachówna: Francja lat trzydziestych: kino jako barometr, ss. 135-189(zwłaszcza podrozdziały: Jean Vigo i Julien Duvivier).

3. Elżbieta Ostrowska-Chmura: Frank Capra - amerykańskie marzenia i koszmary [w:] Mistrzowie kina amerykańskiego. Klasycy, red. Łukasz A. Plesnar i Rafał Syska, Kraków 2006.

4. Iwona Kolasińska: William Wyler - pod znakiem kobiety [w:] Łukasz A. Plesnar i Rafał Syska (red.), Mistrzowie kina amerykańskiego. Klasycy, Kraków 2006.

5. David Robinson, Chaplin. Jego życie i sztuka, tłum. W. Wertenstein, Warszawa 1995 (rozdział 14: Dzisiejsze czasy oraz 15: Dyktator).

6. Fritz Lang, R. Prokurat, G. M. Grabowska (red.),Warszawa 1993.

Literatura uzupełniająca:

1. Małgorzata Przedpełska-Bieniek, Dźwięk w filmie, Warszawa 2006.

2. Marek Hendrykowski, Dźwięk na ekranie. Przełom dźwiękowy w filmie, "Kwartalnik Filmowy" 2003, nr 44, ss. 18-30.

3. W. Kluszczyński, Film - sztuka Wielkiej Awangardy, Warszawa - Łódź, 1990.

4. Iwona Kolasińska-Pasterczyk, Piekła Luisa Buñuela.Wokół problematyki sacrum i profanum, Kraków 2007.

5. "Film na Świecie" 1981, nr 11 (279) - numer monograficzny poświęcony surrealizmowi w filmie.

6. David Bordwell, Kristin Thompson, Film art. Sztuka filmowa, Warszawa 2009 (rozdział 9: Gatunki filmowe, ss. 360-381).

7. Alicja Helman, Przemoc i nostalgia w filmie gangsterskim [w:] K. Loska (red.), Kino gatunków wczoraj i dziś, Kraków 1998, ss. 13-28.

8. Wiesław Godzic, Widz w świecie musicalu [w:] A. Helman (red.) Kino gatunków, Kraków 1991, ss. 19-34.

9. Charlotte Chandler, Marlene Dietrich, tłum. K. Kwaterska, Warszawa 2012.

10. Angelika Kuźniak, Marlene, Wołowiec 2009.

11. Donald Spoto, Błękitny anioł. Życie Marleny Dietrich, tłum. M. Krzewicka, Warszawa 1997

12. Barry Paris, Garbo: Abdykacja królowej, tłum. M. Maciejka, Warszawa 2007.

13. Antoni Gronowicz, Greta Garbo, Warszawa 1995.

14. Alexander Walker, Garbo, tłum. H. Pawlikowska-Gannon, Warszawa 1987.

15. Zbigniew Pitera, Diabeł jest kobietą: z historii filmowego wampa, Warszawa 1989.

16. Charles Chaplin, Moja autobiografia, tłum.B. Zieliński, Warszawa 1993.

17. Vincent Brook, Driven to Darkness: Jewish Emigre Directors and the Rise of Film Noir, New Brunswick, New Jersey and London 2009, (podrozdziały: The Father of Film Noir: Fritz Lang oraz Fritz Lang in Hollywood, s. 58-103).

 

Semestr IV

Literatura podstawowa:

1.   Historia kina tom 2 – Kino klasyczne, red. Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska, Kraków 2011, rozdziały:

III: Grażyna Stachówna: Francja lat trzydziestych: kino jako barometr, ss. 135-189(podrozdziały: Marcel Carné i realizm poetycki oraz Jean Renoir i realizm społeczny).

IV: Tomasz Kłys: Niemiecki film fabularny u schyłku Republiki Weimarskiej i w Trzeciej Rzeszy, ss. 191- 251 (podrozdział: Kino niemieckie w okresie nazistowskim).

V: Joanna Wojnicka: Kino stalinowskie, ss. 253-313 (podrozdział: Wojna i schyłek stalinizmu).

VII: Olga Katafiasz: Kino brytyjskie: w obronie imperium, ss. 359-407 (2 podrozdziały: Kino czasu wojny oraz Szekspirowskie adaptacje Laurence’a Oliviera).

VIII: Rafał Syska: Dekada cienia: amerykańskie kino lat czterdziestych, ss. 409-479 (podrozdziały Film noir; Noir a kino gatunków; Femme fatale).

2.   Krzysztof Trojanowski, Marcel Carné – klasyk francuskiego kina, Toruń 2011.

3.   Tadeusz Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, Katowice 2009 (rozdział III: Nasze kino klasyczne. Krzywe zwierciadło polskiej mentalności (1930-1939), ss. 73-108; zwłaszczapodrozdziały: 2C: Melodramaty i 5: Film żydowski w Polsce).

4.   Krzysztof Loska, Alfred Hitchcock – problem tożsamości [w:] Łukasz A. Plesnar i Rafał Syska (red.), Mistrzowie kina amerykańskiego. Klasycy, red. Łukasz A. Plesnar i Rafał Syska, Kraków 2006.

5.   Olga Katafiasz Orson Welles – prawda jest gdzie indziej [w:] Łukasz A. Plesnar i Rafał Syska (red.), Mistrzowie kina amerykańskiego. Klasycy, Kraków 2006.

6.   Zygmunt Machwitz, W kręgu historycznych filmów Siergieja Eisensteina [w:] T. Szczepański, W. Wierzewski (red.), Eisenstein. Artysta, myśliciel, Warszawa 1982, ss. 109-119.

7.   Łukasz A. Plesnar: Świat westernów Johna Forda [w:] Mistrzowie kina amerykańskiego. Klasycy, red. Łukasz A. Plesnar i Rafał Syska, Kraków 2006.

Literatura uzupełniająca:

1.   Bolesław Michałek, Trzy portrety, Warszawa 1959 (eseje o J. Vigo i M. Carné).

2.   Jan Słodowski, Marcel Carné: zobaczyć rzeczy, które są za rzeczami, „Iluzjon” 1989, nr 2.

3.   Krzysztof Trojanowski, Aktorki w filmach realizmu poetyckiego Marcela Carné, „Kwartalnik Filmowy" 2002, nr 37/38, s. 106-115.

4.   Jan Słodowski, Renoir, „Iluzjon” 1984, nr 2.

5.   „Film na Świecie” 1979 nr 12 (256) –  numer monograficzny poświęcony twórczości Jeana Renoira.

6.   Dudley Andrew, Mists of Regret: Culture and Sensibility in Classic French Film, Princeton 1995, ss. 274-317

7.   Sławomir Bobowski, Film noir – repetytorium, „Studia Filmoznawcze” 2010, nr 31, ss. 5-20.

8.   Rafał Syska, Panorama kontekstów amerykańskiego noir, „Studia Filmoznawcze” 2010, nr 31, ss. 23-51.

9.   Alfred Hitchcock, Hitchcock/Truffaut, rozm. F. Truffaut, tłum. T. Lubelski, Izabelin 2005.

10. Krzysztof Loska, Hitchcock – autor wśród gatunków, Kraków 2002.

11. Bogusław Drewniak, Teatr i film Trzeciej Rzeszy, Gdańsk 2011.

12.  Clinton Heylin, Pod prąd. Orson Welles kontra Hollywood, Warszawa 2007.

13.  Grzegorz Królikiewicz, „Różyczka”. Próba analizy filmu „Obywatel Kane”, Łódź 1993.

14.  David Bordwell, The Cinema of Eisenstein, Routledge 2005.

15.  Jacek Ostaszewski, Konteksty westernu [w:] A. Helman (red.) Kino gatunków, Katowice 1991, ss. 69-83.

rezerwacje telefoniczne

(+48) 532 726 581

tłumaczenia
dopisz się do newslettera
Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21, 50-077 Wrocław, kino@kinonh.pl
© Stowarzyszenie Nowe Horyzonty  • Regulamin serwisu  •  realizacja: Pracownia Pakamera + Multiversal
Kino uprzedza o możliwości dokonywania koniecznych zmian w programie.