repertuar

wczoraj
dzisiaj
jutro
PWŚCPSN
loading

dzisiaj

 
0
strona główna

Literatura podstawowa i uzupełniająca - sem. IV

Literatura podstawowa:

 1. Europejskie manifesty kina. Od Matuszewskiego do Dogmy. Antologia, wybór, wstęp i oprac. Andrzej Gwóźdź, Warszawa 2002, rozdział: MANIFEST - DOGMA 95, przeł. T. Szczepański, s. 71-73.
 2. Rafał Syska, Neomodernizm filmowy, Kraków 2014. Obowiązują rozdziały: 5,6,7,8 i 10.
 3. Jacek Flig, Chiny, Tajwan, Hongkong: trzy spóźnione fale [w:] Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska (red.), Historia kina. Tom 4. Kino końca wieku, Kraków 2019, obowiązuje rozdział o Hongkongu (od s. 724).
 4. Jacek Ostaszewski, Nowe kino, nowa narracja [w:] Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska (red.), Historia kina. Tom 3. Kino epoki nowofalowej, Kraków 2015, s. 23-63.
 5. Barbara Szczekała, Mind-game filmsGry z narracją i widzem, Łódź 2018. Obowiązują strony: 11-56.
 6. Agnieszka Kulig, Rumuńska melancholia - refleksja o kinie rumuńskim po roku 1989 [w:] Bogusław Bakuła, Monika Talarczyk-Gubała (red.), Przeszłość w kinie Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989, Poznań 2008.
 7. Andrzej Marzec, Martwy język greckiej "Nowej Fali" - filmowe strategie Yorgosa Lanthimosa, "Estetyka i Krytyka" 2017, nr 45, s. 143-153.
 8. Tom Mes, Główne tematy w kinie Takashii Mike, przeł. P. Zająkała, "Kwartalnik Filmowy" 2005, nr 51, s. 190-198.
 9. Paweł Sitkiewicz, Twórczy chaos. Pełnometrażowy film animowany w XXI wieku, "EKRANy" 2015, nr 1, s. 6-12.
 10. Paweł Sitkiewicz, Film animowany w czasach cyfrowej rewolucji [w:] Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska (red.), Historia kina. Tom 4. Kino końca wieku, Kraków 2019, s. 901-932.
 11. Piotr Aptacy, Tęcza Arystotelesa. Droga animacji komputerowej do pierwszych efektów cyfrowych w filmie, "Kwartalnik Filmowy" 2017, nr 99, s. 119-130.
 12. Tatiana Szurlej, Bollywood. Indyjskie kino komercyjne, "Kwartalnik Filmowy" 2005, nr 51, s. 70-88.
 13. Grażyna Stachówna, Tatiana Szurlej, Kino Indii: Masale i filmy autorskie [w:] Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska (red.), Historia kina. Tom 4. Kino końca wieku, Kraków 2019, s. 735-758.
 14. Miłosz Stelmach, Nollywood. Egzotyczne imperium kina, "Ekrany" 2016, nr3-4, s. 31-32.
 15. Miłosz Stelmach, Kino Afryki Subsaharyjskiej [w:] Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska (red.), Historia kina. Tom 4. Kino końca wieku, Kraków 2019, s. 1205-1221.
 16. Sebastian Jagielski, Kino polskie w czasach transformacji [w:] Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska (red.), Historia kina. Tom 4. Kino końca wieku, Kraków 2019, s. 985-1037.

Literatura uzupełniająca:

 1. Lars von Trier, Spowiedź DOGMA-tyka, przeł. T. Szczepański, Kraków 2001.
 2. Anita Piotrowska (red.), Szukając von Triera, Kraków 2000.
 3. Aleksandra Drzał-Sierocka, Luc Besson. Uśmiechnięta twarz filmowego postmodernizmu, Warszawa 2012.
 4. Rafał Syska, Béla Tarr. Koło się zamyka [w:] Alicja Helman, Andrzej Pitrus (red.) Autorzy kina europejskiego III, Kraków 2007, 343-372.
 5. Lisa Tyler, City on Fire: Hong Kong Cinema, Nowy Jork 1999.
 6. David Bordwell, Planet Hong Kong: Popular Cinema and the Art of Entertainment, Cambridge 2000.
 7. Piotr Kletowski, Kino Dalekiego Wschodu, Warszawa 2009.
 8. Jacek Ostaszewski, Film i poznanie. Wprowadzenie do kognitywnej teorii filmu, Kraków 1999.
 9. Jacek Ostaszewski, Rozumienie opowiadania filmowego, Kraków 1999.
 10. Mark Schilling, The Yakuza Movie Book: A Giuide to Japanese Gangster Films, Berkley 2003, s. 76-85 [rodz: Takashi Miike].
 11. Krzysztof Lipka-Chudzik, Bollywood dla początkujących, Warszawa 2009.
 12. Vijay Mishra, Bollywood Cinema: Temples of Desire, New York 2002.
 13. Michał Piepiórka, Rockefellerowie i Marks nad Warszawą. Polskie filmy fabularne wobec transformacji gospodarczej, Wrocław 2019.

aktualności

Polub nas

Bądź na bieżąco, dołącz do newslettera!