Akademie
 
Zagadnienia egzaminacyjne

Akademia Kina Światowego - sem. III - 2019 / 2020

Zagadnienia egzaminacyjne

Obowiązuje znajomość wszystkich prezentowanych filmów

NOWE HOLLYWOOD

 1. Usytuowanie chronologiczne "Nowego Hollywood" (1967-1976), polityczne wydarzenia w tym okresie i korpus filmów wiązanych ze zjawiskiem NH.
 2. Historyczna geneza NH:
  1. Lata 20., 30. i 40. i klasyczny tryb praktyki filmowej
  2. Lata 50., 60. i kryzys amerykańskiej kultury filmowej
  3. "Nowe nowe Hollywood" jako formacja następująca po NH.
  4. Klasyczny sposób rozumienia NH:
   1. Zmiana pokoleniowa i kultura młodzieżowa
   2. Złożoność narracyjna
   3. NH jako nowy model ekonomiczny dla kinematografii.
    1. Interpretacja optymistyczna: niezależność, elastyczność, sztuka
    2. Interpretacja pesymistyczna: elastyczny kapitalizm.

WŁOSKIE KINO KONTESTACJI

1. Problematyczna dekada lat 60. - od boomu ekonomicznego do kontestacji i dekady ołowiu.

2. Mit "68" - bunt młodzieżowy (symbole, przejawy, idee), strajki studenckie i robotnicze.

3. Najważniejsi autorzy włoskiego kina kontestacji - Marco Bellocchio, Bernardo Bertolucci, Bracia Taviani, Pier Paolo Pasolini.

4. Włoskie kino polityczne i społecznie zaangażowane, giallo politico (Francesco Rosi, Elio Petri, Damiano Damiani).

5. "Pięści w kieszeni" (1965) - manifest pokolenia włoskich "buntowników bez powodu". Bezcelowa anarchia i groteska w wydaniu debiutującego Bellocchia.

6. Kontestacja, obyczajowa prowokacja i reinterpretacja wielkiej historii jako stały element twórczości Bellocchia (przegląd najważniejszych pozycji w dorobku włoskiego twórcy).

BRYTYJSKIE KINO SPOŁECZNE

 1. Początki brytyjskiego kina społecznego - rys historyczny, zwłaszcza:

            a. ruch Free Cinema ((lata 50.) - ruch kina dokumentalnego, 6 programów gromadzących filmy wpisujące się w manifest FC (indywidualizm, kreatywność, odejście od              tradycyjnych i konwencjonalnych form przedstawiania, skupienie na rzeczywistości dotąd nieprzedstawionej, "niereprezentacyjnej").

            b. Brytyjska Nowa Fala ("Młodzi gniewni" - przełom lat 50. i 60.) - formowanie się estetyki i ikonografii realizmu społecznego, "poezja codzienności"; estetyzacja                      rzeczywistości klasy robotniczej; poleganie na pierwowzorach literackich i dramaturgicznych).

        2. Realizm społeczny - podstawowe cechy (polityczność, ideowość, lewicowość), charakterystyka zjawiska, ikonografia, twórcy.
        3. Thatcheryzm i jego wpływ na brytyjskie kino.
        4. Ken Loach jako "sumienie brytyjskiego kina"
        5. "Riff-Raff" jako film charakterystyczny dla realizmu społecznego.

KINO JAPOŃSKIE


1. Okoliczności powstania "Imperium zmysłów" i związanych z filmem kontrowersji (sylwetka Sady Abe oraz jej funkcjonowanie w japońskiej kulturze, w tym dwóch wcześniejszych filmach, zrealizowanych w 1969 i 1975 roku).

2. Przekształcenia japońskiego przemysłu filmowego, jakie zaszły w nim od lat 50. do końca lat 70. XX wieku.

3. Japońska cenzura filmowa, stopniowe otwieranie się kina na erotykę.

4. Mechanizmy funkcjonowania japońskiej branży filmowej.

5. Przekształcenia na gruncie dotychczasowych i wykształcanie się nowych gatunków kina popularnego (kaijū eigakaidan eigayakuza eiga).

6. Początki niezależnej produkcji filmowej oraz narodziny tzw. japońskiej Nowej Fali, której przedstawicielem był Ōshima.

KINO ANTYPODÓW

 1. Podstawowe przyczyny odrodzenia kinematografii australijskiej na początku lat 70.
 2. Dwie tendencje związane z głównymi ośrodkami wpływu na współczesne kino Australii (europejskie kino artystyczne i kino hollywoodzkie)
 3. Australijska Nowa Fala - najważniejsi twórcy i filmy
 4. Australijska Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Radiowa
 5. Australijskie filmy historyczno-nostalgiczne iaustralijskie kino popularne, pojęcie "ozploitation"
 6. Kulisy powstania "Mad Maxa" (1979) - budżet, aktorzy i ich metoda, problemy na planie. Powody popularności serii.

KINO ROSYJSKIE

1. Autorskie kino Andrieja Tarkowskiego - biografia i filmografia reżysera, wyróżniki stylistyczne i tematyczne jego filmów, powtarzające się motywy i symbole.

2. Koncepcja "czasu utrwalonego" w twórczości Tarkowskiego.

3. Lata 60. i 70. w sowieckiej kinematografii.

4. Filmy Andrieja Tarkowskiego na tle kinematografii epoki.

5. "Ofiarowanie" - znacznie filmu w kontekście wcześniejszej twórczości i artystyczny testament reżysera, współpraca Tarkowskiego z Nykvistem.

AMERYKAŃSKIE HORRORY LAT 80.

 1. Miejsce horroru w kulturze filmowej lat 70. i 80.
 2. Horror hollywoodzki i ekspansja horroru niezależnego.
 3. Przemiany matrycy gatunkowej horroru wg Andrew Tudora.
 4. Estetyka gore - jej specyfika, źródła i skutki popularności.
 5. Slasher - specyfika odmiany oraz skala jej popularności, różne interpretacje slasherów.
 6. "Martwe zło" - film i jego konteksty.

KINO NOWEJ PRZYGODY

 1. Terminologia i chronologia.
 2. Estetyczny, technologiczny, ideowy, kulturowy i ekonomiczny aspekt KNP.
 3. Hybrydyzacja gatunkowa w obrębie KNP.
 4. KNP jako postmodernizm popularny (stylizacje, pastisze, aktualizacje; podwójne kodowanie; nostalgia).
 5. "Szczęki" jako prolog KNP, strategia promocyjna filmu.

GLOBALNE HOLLYWOOD

 1. Cztery główne procesy globalnego Hollywood:
 2. włączenie wytwórni hollywoodzkich w struktury korporacyjne
 3. znaczący wzrost wysokości budżetów filmowych
 4. wyłonienie się̨ nowych mediów
 5. multipleksyzacja
 6. "Maszyneria" globalnego Hollywood, w tym m. in.:
 7. integracja wertykalna
 8. integracja horyzontalna
 9. system gwiazd
 10. strategia nalotu dywanowego
  1. Tematyka i konteksty filmu "Blade Runner" (1982):
  2. pierwowzór literacki Philipa K. Dicka
  3. tradycja kina noir
  4. futurystyczny kostium s-f

NOWE KINO NIEMIECKIE

 1. Manifest z Oberhausen 1962 - inicjacja, ale jeszcze nie przełom.
 2. Debiuty młodych 1966 - narodziny zjawiska ekranowego.
 3. Anatomia nurtu: style, poetyki, konwencje, autorzy.
 4. Przełom roku 1975: "młode" kino niemieckie zdobywa świat.
 5. Wielka czwórka (Schlöndorff, Wenders, Fassbinder, Herzog) i jej rola w konsekracji fali.
 6. "Blaszany bębenek" a styl późny Nowego Kina Niemieckiego.

ANIMACJA

 1. Nowe ośrodki produkcyjne w kinie animowanym po 1945 roku (ze szczególnym uwzględnieniem Europy).
 2. Nowe formy dystrybucji animacji artystycznej (festiwale, galerie, instytucje kultury wysokiej).
 3. Nowe style (np. animacja ograniczona), techniki (np. non-camerowa, renesans animacji lalkowej) i odmiany narracji w animacji niezależnej.
 4. Polityka autorska w kinie animowanym oraz związek z innymi dyscyplinami artystycznymi (grafiką, plakatem, teatrem lalek, malarstwem).
 5. Nowe odmiany i gatunki animacji, zwłaszcza: animacja autobiograficzna, abstrakcyjna, poetycka, zaangażowana społecznie i politycznie, filozoficzna, a także adaptacje literackie.
 6. Animacja artystyczna po 1945 roku jako opozycja wobec animacji klasycznej, disnejowskiej. ,

KINO HISZPAŃSKIE

 1. Autorskie kino Pedro Almodovara
 2. Stosunek Almodovara do dwóch mistrzów kina hiszpańskiego: Luisa Bunuela (przez aluzje do "Psa andaluzyjnego" i realizmu) oraz Carlosa Saury (przez postać Geraldine Chaplin).
 3. "Zwiąż mnie" jako ostatni film wpisujący się w "słoneczny okres" twórczości reżysera i jako nowa komedia hiszpańska wywodząca się z Movidy, rozwinięta w autorskiej formule almodramy (hybryda komedii, melodramatu i filmu kryminalnego).
 4. Estetyka almodramy (estetyka komiksu, technika brikolażu, wysoki stopień intertekstualności - cytaty z amerykańskiego kina gatunków i mieszanie gatunków).
 5. "Zwiąż mnie" jako film autotematyczny (dekonstrukcja mitów kultury produkcji filmowej) .

POSTMODERNIZM FILMOWY

 1. Wyznaczniki i rodzaje postmodernizmu filmowego
 2. "Pulp Fiction" jako przykład postmodernizmu właściwego
 3. Wpływ "Pulp Fiction" na współczesne kino
 4. Problematyka moralna "Pulp Fiction"

Ulubione motywy i fetysze filmowe Tarantino

Drodzy Widzowie!

W trosce o Wasze zdrowie i bezpieczeństwo przedłużamy zamknięcie Kina Nowe Horyzonty do odwołania. Wszystkie pokazy i wydarzenia specjalne zaplanowane na ten czas zostaną w miarę możliwości przeniesione na przyszłość, o wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco. Więcej szczegółów (w tym związanych ze zwrotami biletów) można znaleźć tutaj. Przepraszamy za wszelkie niedogodności!

rezerwacje telefoniczne

(+48) 532 726 581

tłumaczenia
dopisz się do newslettera
Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21, 50-077 Wrocław, kino@kinonh.pl
© Stowarzyszenie Nowe Horyzonty  • Regulamin serwisu  •  realizacja: Pracownia Pakamera + Multiversal
Kino uprzedza o możliwości dokonywania koniecznych zmian w programie.