repertuar

wczoraj
dzisiaj
jutro
PWŚCPSN
loading

dzisiaj

 
0
strona główna

Regulamin realizowania voucherów rowerowego kinomana

§ 1 Definicje

 1. Organizator - Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000162000, NIP: 525-22-71-014, Regon: 015503904;
 2. Nabywca - osoba wymieniająca Voucher na Bilet ;
 3. Seans - organizowany przez Organizatora w Kinie pokaz filmu w ramach „rowerowego kina”, (o ile inaczej nie postanowi Organizator), wyłączone są pokazy  z repertuaru bieżącego oraz ramach festiwali festiwalowych, wydarzenia i pokazy specjalne (np. transmisje oper) oraz pokazy zamknięte;
 4. Bilet - dokument otrzymywany w zamian za Voucher, uprawniający do wzięcia udziału w Seansie;
 5. Voucher – kupon papierowy umożliwiający nabycie Biletu na Seans;
 6. Kino - Kino Nowe Horyzonty we Wrocławiu (ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21);
 7. Regulamin - niniejszy regulamin.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady wymiany Voucherów na Bilet oraz z ich późniejszej realizacji.
 2. Vouchery stanowią nagrody dla najbardziej aktywnych uczestników kampanii Rowerowy Maj (https://rowerowymaj.eu/) i osób wyróżnionych w innych rowerowych działaniach organizowanych przez Biuro Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia.
 3. Vouchery można wykorzystać w Kinie Nowe Horyzonty przy ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21 we Wrocławia.
 4. Nabywca przed realizacją Voucherów jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.
 5. Nabywca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz Regulaminu Kina.
 6. Regulamin jest udostępniony Nabywcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 7. Voucher nie jest instrumentem płatniczym ani pieniądzem elektronicznym, a wydawanie oraz używanie Vouchera nie jest objęte zakresem zastosowania ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 659 z późn. zm.).

§ 3 Zasady realizacji Voucherów

 1. Vouchery stanowią nagrody dla najbardziej aktywnych uczestników kampanii Rowerowy Maj i Rowerowy Maj – dogrywka we Wrocławiu (https://rowerowymaj.eu/).
 2. Vouchery można wykorzystać w Kinie Nowe Horyzonty przy ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21 we Wrocławiu.
 3. Osoba posiadająca „Voucher rowerowego kinomana” może go wymienić na dwa darmowe bilety - dla siebie i osoby towarzyszącej, na seanse zaplanowane w ramach tzw. „rowerowego kina”.
 4. Klasa posiadająca „Voucher rowerowych kinomanów” umawia się na pokaz, na seanse zaplanowane w ramach tzw. „rowerowego kina”, kontaktując się na adres mailowy: tomasz.wojcik@nowehoryzonty.pl.
 5. Repertuar „rowerowego kina” jest dostępny na stronie: https://www.kinonh.pl/cykl.s?id=862
 6. Z „Vouchera rowerowego kinomana” można skorzystać w terminie od 19 czerwca do 8 października 2023 roku, z wyłączeniem 20-30 lipca 2023 roku, z „Vouchera rowerowych kinomanów”, od 25 września do 17 listopada 2023 roku z wyłączeniem 7-12 listopada 2023 roku. 

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące realizacji Voucherów oraz oświadczenia składane Organizatorowi w postaci elektronicznej, należy kierować na następujący adres poczty elektronicznej: sprzedaz@kinonh.pl.
 2. Regulamin wchodzi w życie dnia 19 czerwca 2023 r.

aktualności

Polub nas

Bądź na bieżąco, dołącz do newslettera!