repertuar

wczoraj
dzisiaj
jutro
PWŚCPSN
loading

dzisiaj

 
0
strona główna

kup bilet

Ostatni seans filmu odbył się 18 czerwca 2021.

plakat

Poza własne granice + spotkanie

Poza własne granice

reż. Olena Astakhova, Aleksandra Dziula

czas: 150’
produkcja: 2021
obsada: Ziad Abou Saleh, Valentina Vatutina, Rinku Gupta, Gregor Govans

PL:

Obcość nie powinna kojarzyć się ze strachem. W filmie Poza własne granice udowadniają to Ziad, Valentina, Rinku i Gregor. Każde z nich pracuje i działa, by budować lokalne społeczeństwo; łamie bariery wykluczenia i odkrywa osobistą niezależność. Wrocław, miejsce, które dziś nazywają domem, jako piąta postać na ekranie jest ich przyjacielem i wrogiem jednocześnie. 

Pierwszym i najważniejszym wyborem bohaterów było: działać czy oczekiwać na przyjęcie. Szkocki dziennikarz, pomagający odnaleźć się przyjezdnym w niuansach polskiej rzeczywistości, pochodząca z Ukrainy nauczycielka, stojąca na czele międzynarodowego jazzbandu, socjolog z Syrii, poznający ludzi w czasie akcji charytatywnych oraz entuzjastka indyjskiej kultury i jej splotów z polskimi tradycjami – wszyscy wybrali działanie. Mimo tęsknot i trudności potrafili odnaleźć prawdziwych siebie – nawet na obcej ziemi.

Projekcja połączona będzie ze spotkaniem z autorkami (Oleną Astakhovą i Aleksandrą Dziulą) i bohaterami filmu oraz dyskusją na temat migracji i adaptacji obcokrajowców w polskim społeczeństwie, którą poprowadzi Karol Korczyński. 


EN:

"Otherness" should not be associated with fear. Ziad, Valentina, Rinku and Gregor prove it in the film "Beyond Very Own Limits". Each of them works day by day to build local society on the most essential level and break barriers of exclusion while discovering personal independence. Wroclaw, the place they call home today, as the fifth character on the screen, is their friend and enemy at the same time.

Film protagonists have met with the most crucial choice: whether to act or wait for the acceptance. A Scottish journalist who helps expatriates find their way in the nuances of Polish reality, a teacher from Ukraine who leads an international jazz band, a sociologist from Syria, who meets people during charity actions, and an enthusiast of Indian culture and its connection with Polish traditions - all of them chose to act. Despite their difficulties and longings, they were able to find their true selves - even in a foreign land.

The film presentation will be combined with a meeting with the authors (Olena Astakhova and Aleksandra Dziula) and the protagonists as well as with a discussion on migration and adaptation of foreigners in Polish society, which will be led by Karol Korczyński.


UA:

«Іншість» не повинна асоціюватися зі страхом. Зіад, Валентина, Рінку та Грегор доводять це у фільмі "Поза власні кордони". Кожен з них, змінюючи себе, будує місцеве суспільство, руйнує бар’єри відчуження та виявляє особисту незалежність. Вроцлав, місце, яке вони сьогодні називають домом, як п’ятий персонаж на екрані, є їхнім другом і ворогом одночасно.


Першим і найважливішим вибором героїв було діяти, чи чекати прийняття. Шотландський журналіст, який допомагає мігрантам зрозуміти нюанси польської реальності, викладачка з України, яка є на чолі міжнародного джазового гурту, соціолог із Сирії, який поєднує людей за допомогою благодійних акцій, а також ентузіастка індійської культури та пов'язань з польськими традиціями - усі вони обрали дію. Незважаючи на важкості та труднощі, вони змогли знайти своє справжнє Я - навіть на чужині.

Проекція фільму буде поєднуватися із зустріччю з авторами (Олена Астахова та Олександра Дзюла) та героями, а також дискусією про міграцію та адаптацію іноземців у польському суспільстві, яку очолить Карл Корчиньський.

Polub nas

Bądź na bieżąco, dołącz do newslettera!