film
Jak trzepot skrzydeł motyla; Ścinki z życia szczęśliwego człowieka
Meanwhile, a Butterfly Flies; Out-Takes from the Life of a Happy Man
/ 120’
Seanse - kup bilet:
27 paź
30 paź

Opis filmu

Jak trzepot skrzydeł motyla / Meanwhile, a Butterfly Flies

Francja 2002, 52'
angielski, kolor, czarno-biały
polska premiera

reżyser: Julius Ziz 
zdjęcia: Jonas Mekas, Julius Ziz, Auguste Varkalis, archival footage 
montaż: David Perrot 
muzyka: Auguste Varkalis, Jonas Mekas, Vivaldi 
obsada: Jonas Mekas 
producent: Rosangela Meletti 
produkcja: French Connection

Jonas Mekas - pochodzący z Litwy gigant amerykańskiego kina undergroundowego. Krytyk filmowy, poeta w tradycyjnym znaczeniu tego słowa i poeta ekranu. Artysta, który podniósł do rangi sztuki formułę home movies, którego dzieła nie tylko uwieczniają ulotną codzienność, ale i niosą refleksję na temat mechanizmów pamięci. Poświęcony mu dokument nie oferuje żadnej szerszej narracji, nie streszcza jego biografii i nie podsumowuje wkładu w rozwój sztuki. Wypełniają go luźno połączone fragmenty: pociągnięcia i plamki, tworzące bogaty, ale celowo rozmyty i nieukończony portret. Za pomocą wciąż obco brzmiącej angielszczyzny Mekas mówi o kreatywności, duszy, izolacji i efekcie motyla, uśmiechając się przy tym w urzekający sposób. Gra na akordeonie, śpiewa, tańczy i błaznuje. Dużo pije i raz po raz wznosi toasty: za Nowy Jork, paryskie kobiety i Jeana Geneta. Wydaje się naprawdę sympatycznym facetem.

Piotr Mirski

Ścinki z życia szczęśliwego człowieka / Out-Takes from the Life of a Happy Man

USA 2012, 68'
angielski, kolor

reżyser: Jonas Mekas
scenariusz: Jonas Mekas
zdjęcia: Jonas Mekas
montaż: Jonas Mekas, Elle Burchill 
muzyka: Anthology Film Archives
obsada: Hollis Melton, Oona Mekas, Adolfas Mekas, Jonas Mekas, Ken Jacobs, William S. Burroughs, Peter Kubelka, James Broughton
producent: Jonas Mekas
produkcja: Anthology Film Archives

Wideopamiętnik szczęśliwego człowieka z kamerą. Guru amerykańskiej awangardy wyrusza w podróż po 60 latach swojej twórczej pracy. Obrazy mkną przez ekran nieuporządkowane, wbrew ograniczającej chronologii, spuentowane komentarzem reżysera – jak choćby w jego słynnym filmowym dzienniku Lost Lost Lost z lat 70. Mekas wkłada do projektora kolejne szpule z taśmą wypełnione przeszłością. Dziecięce zabawy, zapisane na kartkach myśli, migoczące ulice Nowego Jorku tworzą intymny kolaż. Spośród tych wyimków z codzienności można wyłowić postaci kluczowe dla środowiska intelektualnego Ameryki, przyjaciół i współpracowników Mekasa – m.in. Williama Burroughsa czy poetę Jamesa Broughtona. Prywatna kronika drugiej połowy XX wieku odzwierciedla artystyczną postawę Mekasa, która, jak stwierdził w jednym z wywiadów, zawsze polegała na poszukiwaniu intensywności chwili, tego, co ważne, w tym, co przypadkowe i niepozorne. Ścinki..., stawiając pytania o naturę pamięci, są wyznaniem wiary w ocalającą moc taśmy filmowej.

Mariusz Mikliński


Jak trzepot skrzydeł motyla / Meanwhile, a Butterfly Flies

France 2002, 52'
English color, b&w
Polish premiere

director: Julius Ziz 
cinematography: Jonas Mekas, Julius Ziz, Auguste Varkalis, archival footage 
editing: David Perrot 
music: Auguste Varkalis, Jonas Mekas, Vivaldi 
cast: Jonas Mekas 
producer: Rosangela Meletti 
production: French Connection

Jonas Mekas, the renowned American independent filmmaker of Lithuanian origin, film critic and poet in the very literal sense of the word as well as a poet of the screen, elevated home movies to an art form by capturing fleeting daily moments and reflecting on the mechanisms of memory. This documentary about him offers no broader narrative, nor does it review his biography or summarize his contribution to the development of art. It is filled with loosely related elements: smudges and spots that make up a rich but purposely out-of-focus and unfinished portrait. In his accented English, Mekas talks about creativity, the soul, isolation and the butterfly effect, all while flashing his straightforward charming smile. He plays the accordion, sings, dances and fools around. He drinks a lot and, one after the other, toasts New York, Parisian women, and Jean Genet. He seems a genuinely nice guy.

Piotr Mirski

Ścinki z życia szczęśliwego człowieka / Out-Takes from the Life of a Happy Man

USA 2012, 68'
English, color

director: Jonas Mekas
screenplay: Jonas Mekas
cinematography: Jonas Mekas
editing: Jonas Mekas, Elle Burchill 
music: Anthology Film Archives
cast: Hollis Melton, Oona Mekas, Adolfas Mekas, Jonas Mekas, Ken Jacobs, William S. Burroughs, Peter Kubelka, James Broughton
producer: Jonas Mekas
production: Anthology Film Archives

In this film, the American avant-garde guru takes a journey after 60 years of creative work. The images rush in front of the screen in disordered, non-chronological order, followed by the director’s comments – sort of like in his famous 1970s film journal Lost Lost Lost. Mekas inserts another film reel filled with the past into the projector where child’s play, written into the files of memory, and the shimmering streets of New York create an intimate collage. Among these excerpts from everyday life, you can pick out the key figures of America’s intellectual circles, Mekas’ friends and co-workers, William Burroughs and the poet James Broughton, among others. The private chronicle from the second half of the 20th century reflects Mekas’ artistic attitude which, as he stated in one of his interviews, always relies on searching for the intensity of the moment that which is important in the incidental and inconspicuous. Outtakes… questions the nature of memories and is a confession of faith in the saving power of the cinema.

Mariusz Mikliński

Informacje o reżyserach

Jonas Mekas

Urodził się w 1922 roku na Litwie. Po wojnie emigrował do USA. Od początku pobytu w nowym kraju realizował filmy, zwykle rejestrujące epizody z życia reżysera. Jeden z najważniejszych twórców amerykańskiej awangardy, jeden z twórców new american cinema. Od 1954 roku wydawał słynne pismo „Film Culture”. Twórca Anthology Film Archives, jednego z najważniejszych archiwów sztuki filmowej na świecie.


Jonas Mekas was born in Lithuania in 1922. He emigrated to the United States after the Second World War and began to experiment with film shortly thereafter, recording various moments of his everyday life. Beginning in 1954, he published the renowned magazine ‘Film Culture’. He is one of the major figures of American avant-garde cinema and has been cited as one of the originators of the New American Cinema of the 1960s. He is a co-founder of the Anthology Film Archives, one of the world’s most important repositories of film art.

Wybrana filmografia/ Selected filmography

1961 Działa wśród drzew / Guns of the Trees

1964 Klatka / The Brig

1972 Wspomnienia z podróży na Litwę / Reminiscences of a Journey to Lithuania (doc.)

1986 He Stands in the Desert Counting the Seconds of His Life (doc.)

1997 Wszystkiego najlepszego, John / Happy Birthday to John

2000 Kiedy szedłem przed siebie, widziałem krótkie mgnienia piękna / As I Was Moving Ahead Occasionally I Saw Brief Glimpses of Beauty (doc.)

2011 Opowieści z bezsennych nocy / Sleepless Night Stories (doc.)

Julius Ziz

Urodził się w 1970 roku na Litwie. Uczył się w szkole filmowej w Tbilisi. W latach 1992-1997 pracował w Anthology Film Archives w Nowym Jorku jako kurator i koordynator archiwum oraz wystaw. Zrealizował pokaźną liczbę krótkich metraży, w tym And Pig Was Born, który Jonas Mekas porównał do twórczości Vigo, Godarda i Buñuela. Jego filmy były pokazywane w wielu muzeach, m.in. nowojorskej MoMa i Centrum Pompidou.


Julius Ziz was born in 1970 in Lithuania and graduated from film school in Tbilisi. In 1992-1997, he worked at the Anthology Film Archives in New York as a curator and coordinator of the archives and exhibitions. He has directed a large number of short films, including And Pig Was Born, which Jonas Mekas compared to the work of Vigo, Godard and Buñuel. Ziz's films have screened in numerous museums, including New York's MoMa and the Pompidou Center.

Wybrana filmografia/ Selected filmography

1989 The Window (short)

2000 Et Le Cochon Fut Ne / And Pig Was Born (short)

2000 Silence Sea and Marcel Duchamp (short)

2002 Jak trzepot skrzydeł motyla / Meanwhile, a Butterfly Flies (doc.)

2008 The Wolf (short)

stopka

właściciel praw: Re:Voir
barwa: kolor
120 uderzeń serca 
Robin Campillo, Francja 2017
Avengers: Wojna bez granic (2D z napisami) 
Anthony Russo, Joe Russo, USA 2018
Katyń – ostatni świadek 
Piotr Szkopiak, Wielka Brytania, Polska 2018
Lato 1993 
Carla Simón, Hiszpania 2017
Nasze najlepsze wesele 
Olivier Nakache, Éric Toledano, Francja, Kanada, Belgia 2018
Niesforny Bram (seans dla szkoły) 
Anna van der Heide, Holandia 2012
Nie jestem czarownicą 
Rungano Nyoni, Wielka Brytania, Francja 2017
Nigdy cię tu nie było 
Lynne Ramsay, Wielka Brytania, Francja, USA 2017
Nowe Horyzonty dla Seniora: Czas mroku 
Nowe Horyzonty dla Seniora
Joe Wright, Wielka Brytania 2017
Po latach 
Annarita Zambrano, Francja 2017
Prawdziwa historia 
Roman Polański, Francja, Polska, Belgia 2017
Superagentka 
Karla von Bengtson, Dania 2017
Tully 
Jason Reitman, USA 2018
Wieża. Jasny dzień 
Jagoda Szelc, Polska 2017
Wyspa psów 
Wes Anderson, Niemcy, USA 2018
Wyspa psów (seans dla szkoły) 
Wes Anderson, Niemcy, USA 2018
Zimowi bracia 
Hlynur Pálmason, Dania 2017
rezerwacje telefoniczne

(71) 78 66 566

Zapisz na foursquare
dopisz się do newslettera
Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21, 50-077 Wrocław, kino@kinonh.pl
© Stowarzyszenie Nowe Horyzonty  • Regulamin serwisu  •  realizacja: Pracownia Pakamera + Multiversal
Kino uprzedza o możliwości dokonywania koniecznych zmian w programie.